Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Jazda Ekstremalna z Biznes Jest Kobietą

* 1. Jak ocenia Pani spotkanie Jazda Ekstremalna z Biznes Jest Kobietą i Toyota Dobrygowski?
23456
23456
ocena
* 2. Na ile spotkanie spełniło Pani oczekiwania?
23456
23456
ocena
* 3. Co należałoby zmienić?
* 4. Skąd/Od kogo dowiedziała się Pani o spotkaniu Biznes Jest Kobietą?
Mail
Facebook
znajoma
* 5. Jaka cena za uczestnictwo w takich spotkaniach jest dla Pani atrakcyjna? (proszę podać zakres cen)
* 6. Jakich tematów, zagadnień powinno dotyczyć następne spotkanie Biznes Jest Kobietą?
* 7. Czy chciałaby Pani wziąć udział w następnych spotkaniach cyklicznych? Jakiego typu?
panel dyskusyjny
warsztaty
szkolenie biznesowe/rozwojowe
wyjazd szkoleniowo - integracyjny
* 8. Który z poniższych tematów jest najistotniejszy dla Pani biznesu?
rozwój kompetencji menedżerskich
podatki
zarządzenie firmą w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa
możliwości inwestowania
redagowanie umów
mediacje/negocjacje
walka ze stresem
ochrona prawna przedsiębiorstwa
motywowanie
wywieranie wpływu
mobbing i dyskryminacja
* 9. Jak ocenia Pani fundację Biznes Jest Kobietą jako całość?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .