Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza preferencji konsumenckich w zakresie spożycia mrożonych owoców i warzyw.

Szanowny Respondencie,
Jestem studentką IV roku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przygotowuję pracę inżynierską na temat preferencji konsumenckich w zakresie spożycia mrożonych owoców i warzyw na terenie województwa lubelskiego. Wyniki poniższej ankiety posłużą wyłącznie do celów naukowych. Ankieta jest całkowicie anonimowa i składa się z 18 pytań.
* 1. Proszę zaznaczyć płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
do 18 lat
19-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej
* 3. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 30 tys. mieszkańców
Miasto od 30 tys.- 100 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
* 4. Wykształcenie:
Podstawowe
Zasadnicze
Średnie
Wyższe
* 5. Czym się Pan/Pani obecnie zajmuje?
Pracuję
Uczę się/studiuję
Bezrobotny
Emeryt/rencista
* 6. Jak często spożywa Pan/Pani mrożone owoce i warzywa?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w miesiącu lub rzadziej
Kilka razy w miesiącu
Nie spożywam (koniec ankiety)
* 7. Podczas której pory roku korzysta Pan/Pani najczęściej z mrożonek?
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Pora roku nie ma znaczenia
* 8. Z jakiego źródła pozyskuje Pan/Pani mrożone owoce i warzywa?
Wyłącznie kupuję
Kupuję mrożonki, ale również mrożę owoce i warzywa samodzielnie
Używam wyłącznie własnych mrożonek, mrożę najczęściej ………………… (proszę wymienić najczęściej mrożone samodzielnie surowce a następnie przejść do pytania 16.)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .