Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ankieta do pracy magisterskiej

1. Ile ma Pani lat?
2. Jak Pani obecnie wychowuje swoje dzieci?
a) z mężem, partnerem
b) samotnie
3. Jakie jest Pani wykształcenie?
a) podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe
b) średnie ogólnokształcące
c) wyższe
4. Jakie jest pani miejsce zamieszkania?
a) wieś
b) miasto do 200 tys. mieszkańców
c) duże miasto większe niż 200 tys. mieszkańców
5. Proszę podać płeć i wiek Pani dzieci
6. Proszę podać pani status na rynku pracy:
a) Bezrobotna
b) Pracująca
7. Jeśli Pani pracuje proszę podać jaki charakter ma Pani praca
a) praca umysłowa
b) praca fizyczna
8. Jeśli Pani pracuje proszę podać w jakim wymiarze
a) Praca na pełen etat
b) Pół etatu
c) Ćwierć etatu
9. Czy obowiązki domowe wykonuje pani sama czy ktoś pani pomaga?
a) wykonuje je sama
b) mój partner mi pomaga
c) mogę liczyć na pomoc rodziców lub teściów
d) pomaga mi gosposia bądź opiekunka do dziecka
10. Ile czasu dziennie (średnio) może pani poświęcić na wspólną zabawę z dzieckiem ?
a) nie mam na to czasu
b) mniej niż 1 godzinę dziennie
c) 1-2 godziny dziennie
d) 2-3 godziny dziennie
11. Jak często ma Pani czas na spacery i wyjście na plac zabaw z dzieckiem/dziećmi ?
a) prawie codziennie
b) 1-2 razy w tygodniu
c) 1-2 razy w miesiącu
12. Jak często czyta pani książki wspólnie z dzieckiem?
a) prawie codziennie
b) 1-3 razy w tygodniu
c) 1-3 razy w miesiącu
13. Ile czasu dziennie zajmuje pani pomoc w odrabianiu lekcji oraz nauka z dzieckiem ( jeśli ma pani więcej dzieci proszę podać średni czas jaką poświęca pani na jedno dziecko):
a) mniej niż 1 godzinę dziennie
b) 1-2 godziny dziennie
c) 2-3 godziny dziennie
14. Które obowiązki domowe zajmują pani najwięcej czasu
Proszę je ponumerować od 1 – gdzie 1 to zajęcie, na które poświęca pani najwięcej czasu.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Przygotowanie się do pracy
  •   Sprzątanie
  •   Zabawa i czas wolny spędzony z dzieckiem/dziećmi
  •   Przygotowanie posiłków
  •   Zakupy
  •   Odrabianie i nauka z dzieckiem/dziećmi
15. Jak spędza pani zazwyczaj czas z dzieckiem? Co wtedy robicie?
16. Czy jest Pani zadowolona z ilości czasu i sposobu w jaki spędza Pani czas wolny ze swoim dzieckiem/dziećmi? Jeśli nie to co stoi na przeszkodzie. Co chciałaby Pani zmienić?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .