Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Moje obszary do rozwoju

* 1. 1. Jak oceniasz swój sposób aktywności
jeśli wybrałeś opcję jestem..... zaproponuj własny opis
Jestem typem działacza- jeśli mam coś do zrobienia robię to
Jestem typem wizjonera- jeśli mam coś zrobić szukam osoby która zrobi to za mnie
Jestem typem lidera- jeśli mam coś zrobić znajdę ludzi którzy zrobią to za mnie
Jestem typem "unikacza"- jeśli mam coś zrobić unikam tego do czasu aż nie trzeba będzie tego robić
Jestem człowiekiem grupy, lubię pracować nad zadaniem wspólnie z innymi osobami
Jestem typem perfekcjonisty, bardzo długo przygotowuję się do zrobienia zadania bo zależy mi na perfekcyjnym efekcie, zajmuje mi ono jednak dużo czasu
jestem .....
* 2. Zastanów się nad cechami swojego charakteru.
Zaznacz 10 cech, które najbardziej odnoszą się do Ciebie
agresywny lojalny szybki
aktywny lękliwy spokojny
ambitny miły stanowczy
analityczny mądry sumienny
autentyczny niezależny systematyczny
bystry naturalny skuteczny
beztroski niezawodny spontaniczny
ciekawy niewrażliwy spostrzegawczy
cichy optymistyczny sprawiedliwy
cierpliwy odważny swobodny
chętny do pomocy otwarty szczery
delikatny odpowiedzialny silny
dyplomatyczny ostrożny szczodry
dojrzały opanowany troskliwy
dowcipny przyjazny tolerancyjny
dociekliwy pomocny towarzyski
dokładny punktualny taktowny
dominujący pojętny uczciwy
drobiazgowy pomysłowy ugodowy
dyskretny przekonujący uparty
entuzjastyczny praktyczny ufny
energiczny postępowy uczuciowy
empatyczny pewny siebie uprzejmy
elastyczny powściągliwy wszechstronny
fachowy pogodny wrażliwy
formalny poważny wygodny
godny zaufania pracowity wytrwały
inteligentny precyzyjny wnikliwy
inspirujący przedsiębiorczy wesoły
intelektualny rozsądny wytrzymały
konkretny rozważny zabawny
kompetentny refleksyjny zaradny
kreatywny romantyczny zrównoważony
komunikatywny rozumiejący zorganizowany
konsekwentny śmiały zadowolony
logiczny skromny zdolny
* 3. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie/sukces?
opisz w co najmniej 3 zdaniach
* 4. Co uważasz za swoje największe niepowodzenie?
opisz w co najmniej 3 zdaniach
* 5. Co przede wszystkim chciałbyś rozwijać?
opisz w co najmniej 3 rodzaje aktywności
* 6. Czego nie chciałbyś rozwijać?
opisz co najmniej 3 rodzaje aktywności
* 7. Co Ci się w Tobie najbardziej podoba?
opisz w co najmniej 3 zdaniach
* 8. Co najbardziej lubisz u innych ludzi?
opisz co najmniej 5 różnych cech lub aktywności
* 9. Przypomnij sobie zadania, w realizację których byłeś
bardzo zaangażowany i wykonywałeś je z przyjemnością.
Zadania, do których nikt nie musiał Cię namawiać,
wymień je w podpunktach poniżej
* 10. co chciałbyś w życiu osiągnąć?
opisz w podpunktach


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .