Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ONZ

* 1. Czy czuje się Pani/Pan bezpieczny w naszym kraju?
Raczej tak Tak Raczej nie Nie
* 2. Czy wiąże/wiązał(a) Pani/Pan swoją przyszłość z pracą w Wojsku?
Tak
Nie
3. Czy wg. Pani/Pana powinno się przywrócić zasadniczą służbę wojskową?
Tak
Nie
Nie wiem czym jest zasadnicza służba wojskowa
4. Co sądzi Pani/Pan na temat obrony terytorialnej?
Jestem za wprowadzaniem
Jestem przeciw wprowadzeniu
Nie wiem czym jest obrona terytorialna
5. Czy wg Pani/Pana Polska powinna brać udział w misjach pokojowych ONZ?
Tak
Nie
Nie mam zdania
6. W ilu misjach pokojowych ONZ Pani/Pana zdaniem brała udział Polska?
Mniej niż 10
Około 60
Więcej niż 100
7. W jakich misjach pokojowych ONZ wg Pani/Pana brała udział Polska?
Kongo, Mongolia, Irak, Australia
Macedonia, Chorwacja, Niemcy, Afganistan
Kosowo, Łotwa, Egipt, Albania
8. Czy uważa Pani/Pan, że misje pokojowe niosą pokój?
Raczej tak
Tak
Raczej nie
Nie
9. Jakie niebezpieczeństwa dla żołnierzy Pani/Pana zdaniem niesie za sobą udział w misjach?
10. Czy zdecydował(a)by Pani/Pan na udział w misjach pokojowych?
Raczej tak
Tak
Raczej nie
Nie
11. Czy w razie potrzeby bronił(a)by Pani/Pan naszego kraju?
Tak
Nie
Nie wiem jakbym się zachował(a)
12. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
13. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
14. Obecnie
Pracuję fizycznie
Pracuję umysłowo
Jestem bezrobotny
Jestem uczniem/studentem
Jestem emerytem/rencistą


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .