Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kibic czy przestępca - rozważania na temat przestępczości stadionowej

1. Kim według Ciebie jest kibic ?
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
Sympatyk drużyny
Zwolennik drużyny, uczestniczy w meczach na żywo wspierając drużynę
Agresywny typ, szukający awantury przed, w trakcie lub po meczu
Każdy, kto ogląda mecze, nie tylko na żywo, ale i w TV, radio, Internecie
Osoba zaangażowana w ruch kibicowski
Inne. Jakie?
2. Jaka jest Twoja opinia na temat kibiców i kibicowania?
Świetni ludzie, pozytywne zjawisko
Agresywni ludzie, groźne zjawisko
Trudno powiedzieć kibice są różni, zjawisko ma wiele cech pozytywnych, ale i ciemne strony
Inne. Jakie?
3. Czy identyfikujesz się z subkulturą kibicowską ? Jeśli tak to z jakiego powodu zacząłeś/łaś interesować się kibicowaniem?
Tak
Nie
Z sympatii do klubu piłkarskiego
Poprzez pasję do sportu
Jest to okazja na wyładowanie złości
Przez znajomych /sympatię/ partnera/ współmałżonka/ę
To tradycja rodzinna
Poprzez chęć zwrócenia na siebie uwagi innych
Z nudów
Inne (jakie?)
4. Co inni (znajomi, sąsiedzi, rodzina) sądzą o Twojej pasji jako kibica?
Są nastawieni pozytywnie, akceptują to
Są nastawienia negatywnie, mają mnie za chuligana
Są nastawieni pozytywnie, ale boją się, że stanie mi się coś podczas meczu
5. Czy jesteś zainteresowany sytuacją drużyny (jako zespołu)?
Tak
Nie
6. Czy zgadzasz się z twierdzeniem niektórych kibiców, że "klubu nie tworzą działacze, piłkarze, tylko kibice"?
Tak
Nie
Nie mam zdania
7. Co jest dla Ciebie najważniejsze na meczu?
możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zwycięstwo ulubionej drużyny
Doping
Oprawa
Możliwość spotkania się ze znajomymi
Konfrontacja z kibicami przeciwnej grupy
Ranga meczu (istotny mecz)
Niepowtarzalna atmosfera podczas meczu
Gra – przebieg spotkania między drużynami
Inne (jakie?)
8. Jakie zachowanie Pani/Pana zdaniem charakteryzuje kibica
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Spokojny doping na stadionie
Baczne obserwowanie widowiska sportowego
Jedzenie słonecznika podczas meczu
Noszenie barw klubowych
Głośny doping swojej drużyny
Wulgarne słownictwo
Agresywne zachowanie
Spożywanie alkoholu
Stosowanie innych środków odurzających (np. narkotyki, dopalacze)
Udział w tzw. „zadymach”
Inne (jakie?)
9. Czym Twoim zdaniem charakteryzuje się pseudokibic?
Bacznym obserwowaniem widowiska sportowego
Jedzeniem słonecznika
Noszeniem barw klubowych
Głośnym dopingiem
Wulgarnym słownictwem
Agresywnym zachowaniem
Spożywaniem alkoholu
Stosowaniem innych środków odurzających (np. narkotyki, dopalacze)
Udziałem w tzw. „zadymach”
Inne (jakie?)
10. Czym według Ciebie jest przemoc stadionowa?
11. Kto według Ciebie najczęściej dopuszcza się zachowań agresywnych wśród publiczności stadionowej?
Chuligani
Ultrasi
Pikniki
Zwykli kibice
Kibice sukcesu
Inni (kto?)
12. Jakiego rodzaju niewłaściwe zachowania prezentują stadionowi kibice?
Bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, szturchanie, itp.
Straszenie, szantażowanie, grożenie, wymuszanie posłuszeństwa
Ośmieszanie, wyszydzanie, wyzwiska, wulgaryzmy, upokarzanie
Głośny doping, odpalanie środków pirotechnicznych
Zaczepianie innych uczestników spotkania
Brak dopingu
Żadne z wyżej wymienionych zachowań nie miały miejsca
13. Wobec kogo/czego pseudokibice najczęściej przejawiają agresję?
możesz udzielić wielu odpowiedzi
Kibiców przeciwnej drużyny
Służb porządkowych
Sędziów
Piłkarzy
Obiektu sportowego
Inne (jakie?)
14. Jak sądzisz dlaczego pseudokibice dopuszczają się niewłaściwych zachowań na stadionach?
Z powodu innych nietrzeźwych kibiców uczestniczących w meczach
Powodem jest prowokacja służb porządkowych
Z powodu chęci pokazania swojej siły, zwrócenia na siebie uwagi kolegów, lub innych uczestników spotkania, chęci zaimponowania innym
Z powodu złych decyzji sędziów
Z powodu prowokacji przez kibiców przeciwnej drużyny
Ponieważ czują się anonimowi
Ponieważ taka jest rola kibica
Bez powodu – każdy czynnik może być powodem
Jest to sposób na wyładowanie agresji
15. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w bójce kibiców – w jakich okolicznościach?
W „ustawce”
Zostałem/am zaczepiony/a na ulicy
Podczas „wjazdu na teren” kibiców innej drużyny (osiedle, dzielnice itd.)
Zostałem/am zaatakowany/a podczas podróży na mecz
Miało to miejsce bezpośrednio przed meczem
Miało to miejsce bezpośrednio po meczu
Inne (jakie?)
16. Co sądzisz o tzw. „ustawkach”?
możesz udzielić wielu odpowiedzi
Brałem/am udział w co najmniej jednej ustawce
Nie uczestniczyłem/am w żadnej, ale chętnie bym spróbował/ła
Nie uczestniczyłem/am i nie mam zamiaru
Jest mi to obojętne
Nie uczestniczę, ale popieram taką formę walki między kibicami
Nie uczestniczę, nie rozumiem i nie popieram
Inne (jakie?)
17. Jak myślisz czy stadionowi chuligani mają świadomość konsekwencji niewłaściwych zachowań na stadionie?
Tak
Nie
Nie wiem
18. Jak często dochodzi do przemocy na stadionach według Ciebie?
Bardzo często
Często
Sporadycznie
Nigdy
19. Co sądzisz o przemocy na stadionach?
20. Jak reagujesz, gdy podczas meczu ma miejsce bójka?

Opuszczam stadion
Staram się nie angażować
Włączam się, żeby zapobiec eskalacji konfliktu
Idę się bić bo po to przyszedłem
Niszczę sprzęt na stadionie
Atakuję policję
Demoluję autobusy/przystanki
Niszczę różne przedmioty na drodze
Inne. Jakie?
21. Czy zauważasz, że wzrasta u Ciebie poziom agresywności w porze rozgrywania meczu?
Tak
Nie
22. Czy kiedykolwiek (bezpośrednio przed, w trakcie, czy po meczu) użyłeś/aś przemocy fizycznej w stosunku do kibica przeciwnej drużyny?
Jeśli tak, to które media mają według Ciebie największą silę oddziaływania?
Tak
Nie
Telewizja
Radio
Internet
Inne. Jakie?
23. Czy w Twojej opinii media mogą wpływać na postawy i zachowania kibiców?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
24. Jaki jest wpływ mediów na opinię o kibicach?
Pozytywny
Negatywny
Zarówno pozytywny, jak i negatywny
Trudno powiedzieć
Inne. Jakie?
25. 25. Jakie, według Twojej opinii, konsekwencje powinien ponosić kibic za chuligańskie zachowanie na stadionie?
wykluczenie stadionowe
kary pieniężne
kary pozbawienia wolności
trudno powiedzieć
żadne
inne, jakie?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .