Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie ewaluacyjne programu XLV i XLVI Szkoła Zimowa " Chrześcijanie na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka"

Szanowni Państwo,

Jesteśmy studentami polityki społecznej I roku II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu wykonanie ewaluacji projektu XLV i XLVI Szkoły Zimowej „Chrześcijanie na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka”, w którym brali Państwo udział.
Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie do wyżej wskazanego celu.
Pytania z kafeterią, przy których nie znajdziecie Państwo instrukcji, są pytaniami jednokrotnego wyboru. Pytania, przy których są instrukcje, są pytaniami wielokrotnego wyboru.
W ankiecie zostały umieszczone również dwa pytania otwarte, które pozwolą na Państwa swobodną wypowiedź. Na końcu znajduje się metryczka, którą należy uzupełnić właściwymi danymi.
Prosimy o szczere odpowiedzi. Dzięki nim będziemy mogli przeprowadzić rzetelne badanie ewaluacyjne.
* 1. Na jakie studia aktualnie Pan/Pani uczęszcza?
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia
studia doktoranckie
jestem absolwentem studiów wyższych
* 2. W ilu innych wydarzeniach organizowanych przez Instytut Tertio Millennio brał/brała Pan/Pani udział po udziale w Szkole Zimowej?
w zero
w jednym
w dwóch
w trzech
w czterech lub więcej
* 3. Ile projektów związanych z tematyką poruszaną podczas zajęć zrealizował/zrealizowała Pan/ Pani po udziale w Szkole Zimowej?
zero
jeden
dwa
trzy
cztery lub więcej
* 4. Ile prac dyplomowych napisał/napisała Pan/Pani po udziale w Szkole Zimowej, które poruszały tematykę związaną z zajęciami prowadzonymi podczas tego wydarzenia?
zero
jedną
dwie
trzy lub więcej
* 5. Ile badań zrealizował/zrealizowała Pan/Pani po udziale w Szkole Zimowej związanych z tematyką poruszaną podczas zajęć?
zero
jedno
dwa
trzy
cztery lub więcej
* 6. Do jakiej organizacji pozarządowej, której celem jest wzrost udziału w debacie publicznej, dołączył/dołączyła Pan/Pani po udziale w Szkole Zimowej?
* 7. Jak Pana/Pani zdaniem został zrealizowany program Szkoły Zimowej?
został w pełni zrealizowany
został zrealizowany w dużej części
został zrealizowany w połowie
został zrealizowany w małej części
nie został zrealizowany
* 8. Z iloma uczestnikami nawiązał/nawiązała Pan/Pani relacje podczas Szkoły Zimowej?
z grupą od 1 do 5 osób
z grupą od 6 do 10 osób
z grupą od 11 do 15 osób
z grupą od 16 do 20 osób
z grupą od 21 do 25 osób
z grupą 26 osób lub większą
nie nawiązałem/nawiązałam relacji
* 9. Z iloma uczestnikami, z którymi nawiązał/nawiązała Pan/Pani relacje podczas Szkoły Zimowej utrzymuje Pan/Pani kontakt do dziś?
z grupą od 1 do 5 osób
z grupą od 6 do 10 osób
z grupą od 11 do 15 osób
z grupą od 16 do 20 osób
z grupą od 21 do 25 osób
z grupą 26 osób lub większą
z nikim nie utrzymuję kontaktu
* 10. W tworzeniu jakich inicjatyw społecznych brał/brała Pan/Pani udział po udziale w Szkole Zimowej?
* 11. Jak udział w Szkole Zimowej wpłynął na późniejszy wybór Pana/Pani pracy zawodowej?
* 12. W ilu wykładach oferowanych podczas Szkoły Zimowej brał/brała Pan/Pani udział?
od 1 do 3
od 4 do 6
od 6 do 8
wziąłem/wzięłam udział we wszystkich wykładach
* 13. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani zajęcia oferowane podczas Szkoły Zimowej?
(Proszę wybrać 5 stwierdzeń, z którymi się Pan/Pani zgadza.)
zajęcia były ciekawe
uzyskałem/uzyskałam ważną dla mnie wiedzę
zajęcia były zgodne z moimi oczekiwaniami
zajęcia pozwoliły mi na spotkanie z cenionymi przeze mnie osobami
zajęcia pozwoliły mi na poznanie opinii innych w zakresie tematów, którymi się interesuję
zajęcia nie były ciekawe
nie zdobyłem/zdobyłam oczekiwanej wiedzy
zajęcia nie były zgodne z moimi oczekiwaniami
nie byłem/byłam zainteresowana spotkaniem z prowadzącymi zajęcia
* 14. Do czego przydała się Panu/Pani wiedza uzyskana podczas Szkoły Zimowej?
(Proszę wybrać 3 odpowiedzi, które Pana/Pani zdaniem są najistotniejsze.)
wykorzystałem/wykorzystałam ją na studiach
wykorzystałem/wykorzystałam ją w pracy
wykorzystałem/wykorzystałam ją w dyskusji
wykorzystałem/wykorzystałam ją w życiu codziennym
wykorzystałem/wykorzystałam ją w inny sposób
nie wykorzystałem/wykorzystałam wiedzy uzyskanej podczas Szkoły Zimowej
* 15. Jak ocenia Pan/Pani swój udział w debacie oksfordzkiej zorganizowanej podczas Szkoły Zimowej?
(Proszę wybrać 5 odpowiedzi, z którymi się Pan/Pani zgadza.)
brałem/brałam czynny udział w debacie oksfordzkiej
przysłuchiwałem się debacie oksfordzkiej
nie wziąłem/wzięłam udziału w debacie oksfordzkiej
debata oksfordzka była ciekawa
debata oksfordzka nie była ciekawa
debata oksfordzka poszerzyła moją wiedzę
debata oksfordzka nie poszerzyła mojej wiedzy
forma debaty podobała mi się
forma debaty nie podobała mi się
16. Metryczka
Płeć
Wiek
Wykonywany zawód
Miasto zamieszkania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .