Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

O sytuacji nieletnich matek

1. Czy zna Pani jakieś programy profilaktyczne na temat macierzyństwa nieletnich? Jeśli tak, to jakie?
2. Co Pani zdaniem jest najtrudniejsze dla dziewczyny, która w młodym wieku zachodzi w ciąże?
3. Jak Pani uważa, co należy zrobić, aby nieletnie dziewczęta nie zachodziły w niechcianą ciąże w młodym wieku?
4. Na czyją pomoc i w jakiej postaci mogą liczyć nieletnie matki po urodzeniu dziecka?
5. Co sądzi pani o edukacji dotyczącej przygotowania dzieci do życia w rodzinie ?
6. Jak Pani sądzi , co jest przyczyną wczesnego rozpoczęcia aktywności seksualnej przez nieletnie ?
7. Jakie zna Pani skutki podejmowania wczesnej inicjacji seksualnej?
8. Jak oceniłaby Pani atmosferę panującą w Pani domu rodzinnym?
bardzo dobra
dobra
średnia
zła
bardzo zła
9. Jakie motywy kierują nieletnimi matkami podczas podejmowania aktywności seksualnej?
( Odpowiedź wielokrotnego wyboru )
miłością
presją rówieśników
presją partnera
potrzebą zdobycia doświadczenia seksualnego
„dowodem miłości” dla utrzymania związku
ciekawością
decyzją pod wpływem środków zmieniających świadomość
10. Kto, Pani zdaniem, powinien podjąć decyzję o rozpoczęciu współżycia seksualnego?

partner
partnerka
wspólnie
11. Z jakich źródeł czerpała Pani informacje na temat seksualności człowieka?
( Odpowiedź wielokrotnego wyboru )
z Internetu
z książek
ze szkoły
od rodziców
od starszego rodzeństwa
od rówieśników
12. Jaki przedział wiekowy jest, Pani zdaniem, odpowiedni do rozpoczęcia współżycia seksualnego?
poniżej 15 roku życia
15 - 17 rok życia
18 - 19 rok życia
po 20 roku życia
13. Co rozumie Pani pod pojęciem „współżycia seksualnego ” ?
14. Źródło utrzymania
( Odpowiedź wielokrotnego wyboru )
Praca zarobkowa własna
Praca zarobkowa partnera
Pomoc ze strony rodziny
Instytucje pomocowe
15. Miejsce stałego pobytu
Polska
Poza granicami Polski
16. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto
17. Wykształcenie ojca
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
18. Wykształcenie matki
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
19. Pani wykształcenie
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
20. Stan cywilny
Mężatka
W związku nieformalnym
Panna
Rozwiedziona
21. Wiek


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .