Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta - filozofowie

* 1. Czy światu potrzebni są filozofowie ?
Tak
Nie
Nie wiem
Nie wiem, kim jest filozof
* 2. Proszę podać płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 3. Proszę podać przedział wiekowy, w którym Pani/Pan się znajduje:
18-29
30-35
36-45
55+
* 4. Proszę podać wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
w trakcie studiów
wyższe
* 5. Proszę podać stan cywilny
panna/kawaler
zamężna/żonaty
rozwiedziony
wdowa/wdowiec
* 6. Proszę podać miejsce zamieszkania:
Miasto
Wieś
* 7. Proszę podać przybliżony czas powstania niepełnosprawności:
od urodzenia
w wyniku wypadku
w wyniku choroby
* 8. Proszę podać posiadany stopień niepełnosprawności:
znaczny stopień niepełnosprawności/I grupa inwalidzka/całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
umiarkowany stopień niepełnosprawności/II grupa inwalidzka/ całkowita niezdolność do pracy
lekki stopień niepełnosprawności/III grupa inwalidzka/częściowa niezdolność do pracy
* 9. Proszę podać rodzaj schorzenia:
osoba niewidoma
osoba słabowidząca
osoba niepełnosprawna ruchowo poruszająca się na wózku inwalidzkim
inne schorzenia
* 10. Jak często wychodzi Pan(i) z domu?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
nie wychodzę z domu
* 11. Z jakiego powodu najczęściej Pan(i) wychodzi z domu:
praca/ szkoła
lekarz/ rehabilitacja
rozrywka
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .