Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DOTYCZĄCA SKUTECZNOŚCI COACHINGU

Jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej. Studiuję Zarządzanie na WSB w Poznaniu. W ramach pracy magisterskiej przeprowadzam badania dotyczące skuteczności rozwoju poprzez coaching. Byłabym wdzięczna za wypełnienie anonimowej ankiety. Badania będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej.
1. Jakie formy szkoleń/rozwoju są organizowane w Twojej firmie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Coaching
Mentoring (pomoc osoby o dłuższym stażu pracy która posiada większe doświadczenie)
Kursy (zdobywanie określonych kwalifikacji)
Konferencje
2. Z jakiej formy coachingu korzystałeś/-aś oraz ilu sesjach? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
123-45-66<
Coaching personalny (dotyczący obszaru życiowego)
Coaching zawodowy (związany z karierą)
Coaching menadżerski (skierowany do kadry zarządzającej)
Coaching grupowy
3. Sesje coachingowe prowadzone były przez (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Coacha który zatrudniony jest bezpośrednio w Twojej firmie
Coacha zewnętrznego którego zatrudniono na zlecenie Twojej firmy
Coacha, który prowadzi sesje komercyjne (takie które są ogólnodostępne dla wszystkich)
Coacha z zewnątrz, który prowadzi indywidualne sesje
4. Sesje z coachem:
Opłaciłem/am sam/a
Opłacił pracodawca
5. Jak oceniasz przebieg sesji, w których brałeś/-aś udział? Od 1 – bardzo słabo do 5 – bardzo dobrze (Proszę zaznaczyć tylko te, w których uczestniczyłeś/-aś )
12345
Coaching personalny (dotyczący obszaru życiowego)
Coaching zawodowy (związany z karierą)
Coaching menadżerski (skierowany do kadry zarządzający)
Coaching grupowy
6. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – całkowicie się nie zgadzam a 5 – całkowicie się zgadzam) na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami:
12345
W trakcie lub po odbytych sesjach wzrosła moja motywacja do osiągnięcia celu
Poprawiły mi się kontakty z współpracownikami
Poprawiły mi się relacje z przełożonymi
Zmniejszyło się ryzyko konfliktów
Lepiej reaguje na zmiany
Łatwiej mi zbudować zgrany zespół
Nabrałem/am większej pewności siebie
Bardziej angażuje się w wykonywane zadania
Zwiększyła się moja efektywność
Lepiej organizuje sobie czas pracy
Poziom stresu znacznie się obniżył
Firma osiąga lepsze wyniki
Lepiej równoważę życie zawodowe z prywatnym
7. Z jakiego rodzaju coachingu chciałby/-aby Pan/Pani jeszcze skorzystać?
TakNieNie wiem
Coaching zawodowy (rozwój i ścieżka zawodowa, dotyczący zmian)
Coaching menedżerski (kadra zarządzająca, kierownicza, menedżerska)
Coaching życiowy (osobisty, równowaga praca- życie prywatne)
Coaching zespołu
8. Jak silna była Twoim zdaniem konkurencyjność Twojej firmy do pozostałych firm tej samej branży na rynku krajowym:
Bardzo silnaSilnaPrzeciętnaSłabaBardzo słaba
Przed szkoleniami
Po szkoleniach
9. Co jest dla Ciebie ważniejsze?
Wolę zarabiać więcej, ale atmosfera w pracy będzie zła (niezgrany zespół, napięcie)
Wolę zarabiać mniej, ale atmosfera w pracy będzie przyjemna, chcę czuć się potrzebny, mieć zgrany zespół oraz wspierać się nawzajem
10. Czy poleciłby/-aby Pan/Pani coaching innej osobie?
Tak
Nie
11. Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
56<
12. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
13. Wykształcenie
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
14. Zajmowane stanowisko
Kadra zarządzająca
Pracownik administracyjno-biurowy
Pracownik działu sprzedaży/usług/obsługi klienta
Pracownik produkcyjny
15. Czas stażu pracy w latach
< 1 rok
1 - 2 lat
3 - 5 lat
6 – 10 lat
10 <


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .