Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pozaszkolne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Główczyce

* 1. Płeć
kobieta mężczyzna
* 2. W jakim jesteś wieku?
12-13 14-15 16-18
* 3. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny?
bardzo dobra dobra słaba
* 4. Do jakiej szkoły uczęszczasz?
szkoła podstawowa gimnazjum szkoła zawodowa liceum technikum
* 5. Ile czasu wolnego posiadasz w ciągu dnia?
0-1 godz 1,5-3 godz powyżej 3 godz
* 6. Czy uważasz, że masz wystarczającą ilość czasu wolnego?
TAK NIE
* 7. Czy podczas spędzania czasu wolnego rozwijasz swoje zdolności i zainteresowania?
TAK NIE
* 8. Z kim najchętniej spędzasz swój czas wolny?
sam z rodziną ze znajomymi i przyjaciółmi z sympatią
* 9. Gdzie najchętniej spędzasz swój wolny czas?
możesz wybrać dwie odpowiedzi
w domu na zajęciach organizowanych przez GOK na spotkaniach Wolontariatu w OAZIE w Hali Sportowej w Świetlicy
10. Czy podczas spędzania czasu wolnego korzystasz z substancji psychoaktywnych?
Jeśli tak to jakie to substancje?
TAK NIE
* 11. Jaka jest częstotliwość czynności w zakresie aktywności sportowej oraz rekreacyjnej, które wykonujesz w czasie wolnym?
bardzo częstoczęstorzadkobardzo rzadkowcale
Gry i zabawy na Hali Sportowej
Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu
Zakupy
Zajęcia nordic walking, wycieczki piesze i rowerowe
Zajęcia karate
Zajęcia taneczne (w tym break dance)
* 12. Jaka jest częstotliwość czynności w zakresie aktywności intelektualnej, które wykonujesz w czasie wolnym?
bardzo częstoczęstorzadkobardzo rzadkowcale
Oglądanie telewizji
Korzystanie z internetu
Czytanie książek i czasopism
Rozwijanie swoich zainteresowań w domu
Granie w gry komputerowe
Korzystanie z biblioteki
* 13. Jaka jest częstotliwość czynności w zakresie aktywności kulturalnej, które wykonujesz w czasie wolnym?
bardzo częstoczęstorzadkobardzo rzadkowcale
Wolontariat
Seanse kinowe
Słuchanie muzyki
Zajęcia na świetlicy
Zajęcia plastyczne
Zajęcia wokalne
* 14. Co jest dla Ciebie najważniejsze, gdy wybierasz sposób spędzania czasu wolnego?
własne zainteresowania
wola rodziców
rady koleżanek i kolegów
moda na spędzanie czasu wolnego w dany sposób
* 15. Czy uważasz, że dobrze wykorzystujesz swój czas wolny?
TAK NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .