Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Samobójstwa

1. Co Pan/Pani sądzi na temat zjawiska samobójstwa? Czym według Pana/Pani jest najczęściej próba samobójcza? (proszę o wybranie maksymalnie 3 odpowiedzi)
tchórzostwem
odwagą
ucieczką od problemów
wołaniem o pomoc
chęcią zwrócenia na siebie uwagi
efektem choroby
efektem uzależnienia
nie mam zdania
inne (jakie?)
2. . Czym według Pana/Pani jest najczęściej samobójstwo?
nieprzemyślaną, spontaniczną decyzją
zaplanowanym działaniem
3. Czy zna Pan/Pani osobę, która popełniła samobójstwo lub podjęła próbę samobójczą?
tak
nie
4. Jak ocenia Pan/Pani fakt podjęcia próby samobójczej przez inne osoby ?
uważam, że każdy ma prawo do takiej decyzji
uważam, że człowiek nie ma prawa do takiej decyzji
trudno powiedzieć
5. Dlaczego Pan/Pani tak uważa? Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź na pytanie 4.
6. Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, które usprawiedliwiają podjęcie próby samobójczej?
nie
tak (jakie?)
7. Jakie, Pani/Pana zdaniem, cechy charakteru można przypisać Pani osobie podejmującej próbę samobójczą? (pytanie zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)
odwaga
tchórzostwo
niezaradność życiowa
bezsilność
egoizm
niska samoocena
poczucie zagubienia
samotność
impulsywność (działanie pod wpływem chwili)
ekstrawertyzm
introwertyzm
zaburzenia psychiczne
racjonalność
inne (jakie?)
8. Kto Pani/Pana zdaniem częściej podejmuje próby samobójcze? (proszę wybrać w każdej kategorii jedną odpowiedź)
kobieta mężczyzna poniżej 18 roku życia
od 19 do 49 roku życia powyżej 50 roku życia wykształcenie podstawowe
wykształcenie zawodowe wykształcenie średnie wykształcenie wyższe
9. Jakie Pani/Pana zdaniem są najczęstsze powody popełniania samobójstwa? (proszę wybrać trzy odpowiedzi)
nieeszczęśliwa miłość
problemy finansowe
śmierć bliskiej osoby
uzależnienia
choroby psychiczne
choroby nieuleczalne
poczucie niezrozumienia, inności
bycie ofiarą przemocy
utrata pracy
problemy rodzinne
inne (jakie?)
10. Czy Pani/Pana zdaniem religijność ma wpływ na podjęcie decyzji o samobójstwie?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
11. Jaki wpływ Pani/Pana zdaniem ma informowanie o przypadkach samobójstw przez środki masowego przekazu na społeczeństwo?
daje przyzwolenie na takie zachowanie
skłania ludzi do refleksji nad własnymi problemami
zwiększa zainteresowanie ludzi problemami najbliższych
nie ma żadnego wpływu
inne (jakie?)
12. Gdzie, Pani/Pana zdaniem, osoby chcące popełnić samobójstwo powinny szukać pomocy? (proszę wybrać jedną najważniejszą odpowiedź)
wśród rodziny
wśród przyjaciół
w szkole/pracy
u specjalistów
u przewodników duchowych
inne (jakie?)
13. Jak Pani/Pan ocenia dostępność do instytucjonalnej formy pomocy osobom, które chcą popełnić samobójstwo? (grupy wsparcia, lekarze specjaliści, telefony zaufania)
zdecydowanie dobra
raczej dobra
trudno powiedzieć
raczej zła
zdecydowanie zła
14. Czy Pani/Pana zdaniem pomoc osobom po nieudanej próbie samobójczej jest w Polsce wystarczająca?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
15. Czy zna Pan/Pani instytucje, które pomagają osobą po nieudanej próbie samobójczej?
nie
tak (jakie?)
16. Płeć
kobieta
mężczyzna
17. wiek


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .