Ukończono 0%
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

bankowość internetowa

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
poniżej 19 lat
19-29
30- 39
40 - 49
50- 59
60 lat i wiecej
* 3. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś
* 5. Obecne zajęcie
uczeń/student
bezrobotny
pracujący
emeryta/rencista
* 6. Czy korzysta Pan/Pani z konta bankowego z dostępem przez Internet?
TAK
NIE (proszę przejść na dół strony i nacisnąć przycisk "Dalej")
7. Co Pana/Panią skłoniło do korzystania z bankowości internetowej?
Dostęp do konta 24h na dobę
Wygoda i oszczędność czasu
Bogata oferta poduktów i usług
Niskie opłaty
Dostęp z dowolnego miejsca
Moda
8. Z jakich usług oferowanych przez bankowe konto internetowe korzysta Pan/Pani najczęściej?
Dokonywanie przelewów
Sprawdzanie salda konta
Sprawdzanie historii rachunku
Sprawdzanie ofert i promocji
Doładowywanie telefonu
Płatności w sklepach internetowych bezpośrednio z konta
Zakładanie i zrywanie lokat
9. Jak często korzysta Pan/Pani z usług bankowości internetowej?
raz dziennie
kilka razy w ciągu dnia
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
10. Jak długo posiada Pan/Pani bankowe konto internetowe?
Mniej niż rok
Rok
2 lata
3 lata
4 lata i więcej
11. Co według Pana/Pani jest najbardziej istotne przy wyborze banku i konta internetowego?
Koszt prowadzenia konta
Koszty przelewów
Oprocentowanie rachunku
Bezpieczeństwo
Ilość i umiejscowienie bankomatów
Bogata oferta banku
Liczba oddziałów banku
Ceny usług i produktów bankowych
Oferowane usługi innowacyjne
Renoma banku
Obsługa klienta
Wysokie oprocentowanie lokat
Pozytywna opinia znajomych o banku
12. Czy był-by/a Pan/Pani w stanie zapłacić więcej za obsługę rachunku w banku, który oferuje usługi bardziej innowacyjne od pozostałych banków?
Tak
Nie
13. Czy uważa Pan/Pani, że korzystanie z bankowości internetowej jest bezpieczne?
Tak
Nie
Nie mam zdania na ten temat
Trudno powiedzieć
14. Czy padł-a Pan / Pani kiedykolwiek ofiarą incydentu związanego z nieuprawnionym dostępem osób trzecich do swoich prywatnych danych bankowych? (np. kradzież środków z konta bankowego lub kradzież danych osobowych)
tak, raz
tak, wiele razy
nie, nigdy mi się to nie zdarzyło
15. Co budzi u Pana/Pani największy niepokój przy korzystaniu z bankowości internetowej?
Włamanie na konto i kradzież środków z rachunku bankowego
Kradzież hasła i loginu
Wydobycie danych osobowych
Fałszywa strona banku / zlecenia płatnicze
Wirusy, trojany, robaki, które są rozsyłane drogą elektroniczną
Nie obawiam się żadnych zagrożeń
Trudno powiedzieć
16. Czy wie Pan/Pani co należałoby zrobić w przypadku zaistnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych zagrożeń
Tak
Nie
17. Jakiego typu zabezpieczenia stosuje Pan/ Pani w komunikacji z bankiem przez Internet?
Hasło stałe
Hasło maskowane
Karta kodów jednorazowych
Kody autoryzacyjne SMS
Podpis elektroniczny
Token
18. Jakie czynności wykonuje Pan/Pani w celu zabezpieczenia swojego konta internetowego?
Używam i aktualizuję na bieżąco programy antywirusowe
Korzystam z firewall'a
Korzystam tylko z legalnych oprogramowań
Instaluję aktualizacje do systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
Stosuję skomplikowane hasło i nazwę użytkownika
Posiadam więcej niż jeden rachunek bankowy, żeby zminimalizować ryzyko
Sprawdzam autentyczność certyfikatu serwisu oraz czy połączenie jest szyfrowane
Zawsze po skorzystaniu z bankowości internetowej wylogowuję się z systemu
Nie udostępniam nikomu swojego loginu ani hasła
Nie otwieram wiadomości z nieznanego źródła
19. Czy stosuje się Pan / Pani do zaleceń banku w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych?
tak, bezwzględnie
tak, jeżeli nie wymaga to ode mnie skomplikowanych czynności
nie czytam tego rodzaju informacji
nie wiem o istnieniu w/w zaleceń
20. Co zalicza Pan/Pani do wad bankowości internetowej?
Brak bezpośredniego kontaktu z pracownikiem banku
Brak poczucia bezpieczeństwa
Zbyt skomplikowana obsługa
Wysoki koszt prowadzenia konta w porównaniu z bankowością tradycyjną
Konieczność posiadania Internetu
Bankowość internetowa nie ma wad


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .