Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rozwój MSP na terenach wiejskich.

* 1. Proszę podać rok założenia firmy
* 2. Proszę podać formę prawno-organizacyjną firmy
* 3. Proszę podać liczbę pracowników
* 4. W jakiej branży działa przedsiębiorstwo?
budownictwo i architektura
edukacja
gastronomia, hotelarstwo
handel
bankowość, księgowość, finanse
logistyka, transport
produkcja
rolnictwo, ogrodnictwo
usługi
* 5. Jaki jest zasięg oddziaływania jednostki?
lokalny
regionalny/wojewódzki
krajowy
międzynarodowy
* 6. Czy korzystał(a) Pan(i) z funduszy unijnych, wsierających rozwój i konkurencyjność podmiotu?
nie
tak, raz
tak, dwukrotnie
tak, kilkakrotnie
* 7. Czy występuje współpraca z innymi przedsiębiorstwami?
tak
nie
* 8. Na jakim etapie rozwoju Pana(i) zdaniem znajduje się obecnie przedsiębiorstwo?
rozwój
przetrwanie
faza schyłkowa
Jeżeli w pytaniu 8 udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi a), proszę odpowiedzieć na następne pytanie, w przeciwnym razie, proszę je pominąć.
9. Co i w jakiej skali wpływa na rozwój przedsiębiorstwa? (proszę zaznaczyć w skali 1-5, przy oznaczeniach: 1- wcale nie wpływa; 5- wpływa w stopniu maksymalnym)
12345
wiedza właściciela i pracowników
umiejętności
doświadczenie
kreatywność
szkolenia zewnętrzne pracowników
sposób zorganizowania i zarządzania przedsiębiorstwem
stosunki z klientami
współpraca z dostawcami i odbiorcami
współpraca z innymi przedsiębiorstwami
patent
prawa autorkie
* 10. Jakie zmiany zostały wprowadzone w przedsiębiorstwie w latach 2010-2015?
wytworzenie nowego produktu
pozyskanie nowych klientów
wprowadzenie nowej usługi
zwiększenie liczby zatrudnionych
szkolenia pracowników
zakup nowego sprzętu
budowa/zakup budynku
remonty posiadanych budynków
zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie
skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania
nie wprowadzono żadnych zmian
* 11. Jakie zmiany planowane są w przedsiębiorstwie w latach 2016-2020?
wytworzenie nowego produktu
pozyskanie nowych klientów
wprowadzenie nowej usługi
zwiększenie liczby zatrudnionych
szkolenia pracowników
zakup nowego sprzętu
budowa/zakup budynku
remonty posiadanych budynków
zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie
skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania
nie planuje się żadnych zmian
Metryczka
(pytania dotyczą danych właściciela przedsiębiorstwa)
* 12. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 13. Wiek
18-30 lat
31-45 lat
46-60 lat
powyżej 60 lat
* 14. Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .