Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz refleksyjnego myślenia

* 1. Proszę zakreśl odpowiednią odpowiedź, aby wyrazić opinię na temat twoich działań oraz myślenia na studiach*.

* Kember i in. (2000) Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25 (4), 381-395.
zdecydowanie się zgadzamraczej się zgadzamużyj tylko wtedy, kiedy wybór innych odpowiedzi nie jest możliwyraczej się nie zgadzamzdecydowanie się nie zgadzam
1. Kiedy nad czymś pracuję, mogę to robić bez myślenia o tym co robię.
2. Na studiach wymagane jest zrozumienie pojęć podawanych przez prowadzących.
3. Czasami zastanawiam się nad tym jak inni coś zrobili i staram się wymyślić lepszy sposób wykonania tego.
4. Dzięki studiom zmieniłem/-am sposób patrzenia na siebie.
5. Na studiach niektóre rzeczy robimy tyle razy, że zacząłem/ęłam je robić nie myśląc o nich.
6. Aby zaliczyć poszczególne przedmioty trzeba zrozumieć przerabiane na nich treści.
7. Lubię zastanawiać się nad tym, co będę robić i rozważam alternatywne sposoby wykonania tego.
8. Te studia zmieniły moje niektóre dotychczasowe przekonania.
9. Dopóki zapamiętuję przerabiany materiał do egzaminu (kolokwium),nie muszę o nim myśleć za wiele.
10. Muszę zrozumieć materiał wykładany przez prowadzących w celu wykonania zadań praktycznych.
11. Często rozważam moje postępowanie, aby zobaczyć czy mógłbym/ mogłabym ulepszyć to co zrobiłem/ -am.
12. W rezultacie uczęszczania na te studia zmieniłem/ -am dotychczasowy sposób załatwiania niektórych spraw.
13. Jeśli wykonuję to co mówią prowadzący, nie muszę na tych studiach myśleć za wiele.
14. Na tych studiach trzeba ciągle myśleć o zagadnieniach, które są przerabiane.
15. Często dokonuję ponownej analizy moich doświadczeń i na ich podstawie uczę się oraz poprawiam moją wydajność w przyszłości.
16. W czasie uczęszczania na te studia odkryłem/ -am błędy, które wcześniej uznawałem/ -am za prawdę.
* 2. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 3. Wiek
* 4. Na jakim jesteś poziomie studiów?
licencjackim/ inżynierskim
magisterskim
doktoranckim
* 5. Jaki kierunek studiujesz?
społeczny lub humanistyczny
biologiczny lub medyczny
techniczny lub ścisły
6. Jakim systemem studiujesz?
stacjonarnym
niestacjonarnym


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .