Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jestem instruktorką harcerską i studentką kierunku Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisząc pracę magisterską badam wpływ przynależności do harcerstwa na dorosłe życie. Będę wdzięczna, jeśli poświęcisz mi chwilę i odpowiesz na 24 pytania (dokładnie i szczerze), co zajmie Ci nie więcej niż 20 minut. Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje będą przedstawione w mojej pracy magisterskiej w tabelach zbiorczych, bez identyfikacji autorów wypowiedzi. Dziękuję za udział w badaniu i poświęcony czas.
* 1. Miejscowość, w której działałeś/aś w harcerstwie:
* 2. Obecnie wykonywany zawód:
* 3. Ile czasu działałeś/aś aktywnie w harcerstwie?
Jeśli nadal jesteś aktywnym członkiem - napisz od ilu lat
* 4. Pełnione funkcje podczas przynależności do harcerstwa
drużynowy/a
kapelan
komendant/ka szczepu
zastępowy/a
komendant/ka hufca
podzastępowy/a
kwatermistrz
skarbnik
komendant/ka obozu
komendant/ka zlotu
oboźny
komendant/ka chorągwi
przyboczny/a
* 5. Czy posiadasz stopień instruktorski?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .