Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie skuteczności działania programów lojalnościowych na przykładzie programu PAYBACK

Szanowni Państwo,

Jestem studentem II roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie na Akademii Morskiej w Gdyni.
Chciałbym prosić Państwa o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Przeprowadzone badanie ma na celu analizę skuteczności działania programów lojalnościowych na przykładzie programu PAYBACK.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki posłużą do części badawczej pracy magisterskiej.
Dziękuję za rzetelne wypełnianie ankiety.
* 1. Czy zna Pan/Pani program lojalnościowy PAYBACK?

Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi
Tak
Nie
* 2. Czy bierze Pan/Pani udział w programie lojalnościowym PAYBACK?
(Jeśli została wybrana odpowiedź „NIE” proszę przejść do pytania nr.4)

Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi
Tak
Nie
3. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o programie lojalnościowym PAYBACK?

Możliwość zaznaczenia maksymalnie dwóch odpowiedzi
Od członka rodziny
Od znajomych
Od jednego z partnerów programu
Z Internetu
Z telewizji
4. Czy zamierza Pan/Pani w najbliższym czasie dołączyć do programu lojalnościowego PAYBACK?
(Jeśli w pytaniu nr. 2 została zaznaczona odpowiedź "TAK" proszę ominąć pytanie nr.4)

Możliwość udzielenia jednej odpowiedzi
Tak
Nie
(W przypadku braku uczestnictwa w programie lojalnościowym PAYBACK, proszę pominąć cześć badawczą i przejść do metryczki tj. od 20-22)
5. Jak długo jest Pan/Pani uczestnikiem programu PAYBACK?

Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedz
Mniej niż 1 rok
Mniej niż 2 lata
Więcej niż 2 lata
6. Jak często okazuje Pan/Pani kartę PAYBACK, podczas zakupów u partnerów programu?

Możliwość zaznaczenia jednej odpowiedz
Codziennie
2-3 razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz na miesiąc lub rzadziej
7. Co przyczyniło się do przystąpienia przez Pana/Panią do programu PAYBACK?

Możliwość zaznaczenia maksymalnie dwóch odpowiedzi
Obsługa firmy, w której robię częste zakupy, zaproponowała mi przystąpienie do programu
Poleciła mi rodzina
Polecili mi znajomi
Dowiedziałem/Dowiedziałam się z mediów społecznościowych o programie,
Możliwość wymiany zgromadzonych punktów na nagrody.
8. Czy udział w programie PAYBACK motywuje Pana/Panią do korzystania z produktów i usług od partnerów programu?

Możliwość udzielenia jednej odpowiedzi
Tak, zawsze korzystam z produktów i usług partnerów w celu zbierania punktów PAYBACK
Staram się korzystać z produktów i usług partnerów w celu zbierania punktów PAYBACK
Uczestnictwo w programie nie ma wpływu na wybór produktów i usług partnerów


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .