Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Znaczenie marketingu i jakości w usługach medycznych kopia

Szanowny respondencie ,

Nazywam się Maciej Fonferek, jestem studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Zwracam się do Pana/Pani z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w celu zgromadzenia niezbędnych informacji do napisania pracy magisterskiej. Tematem pracy jest "Znaczenie marketingu i jakości w usługach medycznych". Czas wypełnienia ankiety to ok. 4 - 6 minut. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Maciej Fonferek
1. Z jakiej usługi korzystał(a) Pan(i) podczas ostatniej wizyty w placówce medycznej?
a) Lekarz pierwszego kontaktu
b) Lekarz - specjalista
c) Gabinet zabiegowy
d) Pracownia specjalistyczna (np. EKG, USG, RTG)
2. Z jakiego rodzaju konsultacji ostatnio Pan(i) korzystał(a)?
a) Publicznej w ramach NFZ
b) Prywatnej
3. Jak ocenia Pan(i) czas oczekiwania na ostatnią wizytę?
a) Bardzo dobrze
b) Dobrze
c) Ani dobrze ani źle
d) Źle
e) Bardzo źle


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .