Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Marketing terytorialny na przykładzie miasta Łęczyca kopia

Szanowni Państwo!
Ankieta ma na celu zbadanie opinii na temat promocji miasta Łęczyca. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, uzyskane wyniki posłużą jedynie do celów badawczych wykorzystanych w pracy magisterskiej i nie będą nigdzie publikowane.
1. Czy kiedykolwiek spotkał/a się Pan/Pani z jakimiś formami promocji miasta Łęczyca?
Tak
Nie
2. Czy w ostatnim roku brał/a Pan/Pani udział w imprezach organizowanych w mieście?
Tak
Nie
3. Proszę wymienić wady i zalety miasta.
Wady
Zalety
4. Jak ocenia Pani/ Pan następujące aspekty w mieście?
Bardzo dobrzeDobrzePrzeciętnieŹleNie mam zdania
Ilość imprez
Jakość imprez
Efektywność działań promocyjnych
Możliwość spędzenia wolnego czasu
Jakość życia
Baza noclegowa
Baza rekreacyjno-sportowa
Czystość i porządek
Sytuacja na rynku pracy
Stan środowiska naturalnego
Wyposażenie w media (kanalizacja, wodociągi itp.)
Praca samorządu terytorialnego
Wykwalifikowanie i kompetencje interpersonalne pracowników Urzędu
Wykorzystywanie w pełni atutów miasta do jego rozwoju
5. Co uważa Pan/Pani za największą atrakcję turystyczną miasta? Proszę podać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Imprezy kulturalne, sportowe i inne organizowane przez władze miasta oraz inne stowarzyszenia/instytucje
Możliwość uprawiania sportów
Możliwość ciekawego spędzenia czasu
Środowisko naturalne
Duży wybór szlaków turystycznych
Interesujące zabytki
6. Z którymi z wymienionych form promocji miasta spotkał/a się Pan/Pani w ciągu ostatniego roku? (proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
Informacje o mieście w mediach regionalnych i krajowych (prasa, radio, TV)
Reklama (ulotki, billboardy, plakaty, przydrożne tablice informacyjne)
Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (foldery, publikacje, gadżety z logo)
Informacje w Internecie (w tym portal miasta)
Uczestnictwo władz w targach i wystawach
Uczestnictwo miasta w konkursach i plebiscytach ogólnopolskich
Organizowanie wydarzeń specjalnych (np. dni miasta, festiwale, wydarzenia kulturalne i sportowe)
Współpraca z lokalnymi organizacjami i wspieranie ich działania
Wykorzystywanie wizerunku znanych osób/grup mieszkających/odwiedzających gminę
7. Z jakiego źródła najczęściej czerpie Pan/Pani informacje o wydarzeniach lokalnych i o działaniach podejmowanych przez władze miasta? ( max. 3 odpowiedzi)
Z prasy lokalnej
Z lokalnej rozgłośni radiowej
Ze strony internetowej miasta
Z tablic ogłoszeniowych, ulotek
Od pracowników Urzędu Miasta i innych Instytucji
Od znajomych, sąsiadów
Najczęściej dowiaduję się po czasie
8. Jak często odwiedza Pan/Pani stronę internetową miasta?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz na tydzień
Co dwa tygodnie
Raz w miesiącu
Kilka razy w roku lub rzadziej
Nie odwiedzam
9. Czy według Pana/Pani strona internetowa Urzędu Miasta jest dobrą wizytówką miasta?
Tak
Nie
Nie mam zdania
10. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani zmienić miejsce zamieszkania?
Tak
Nie
Nie wiem
11. Proszę o dokonanie oceny wizerunku miasta( Proszę o zaznaczenie max. 6 odpowiedzi).
Przyjazne
Bezpieczne
Niebezpieczne
Czyste
Brudne
Interesujące
Nudne
Miejsce wydarzeń kulturalnych
Zabytkowe
Prężnie rozwijające się
Skutecznie przyciągające inwestorów
Nowoczesne
12. Czy zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi miasta?
W pełni się zgadzamCzęściowo się zgadzamNie mam zdaniaRaczej się nie zgadzamZupełnie się nie zgadzam
Atrakcyjna dla mieszkańców
Atrakcyjna dla przedsiębiorców
Atrakcyjna dla turystów
Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy
Działalność promocyjna miasta wpływa na jego rozwój
Miasto jest dobrze wypromowane w regionie i kraju
13. Czy wie Pan/Pani jakie działania promocyjne prowadzi miasto?
TakNie
Skierowane do turystów
Skierowane do inwestorów
14. Jak ocenia Pan/Pani działania promocyjne miasta?
bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlenie mam zdania
Promocja skierowana do turystwów
Promocja skierowana do inwestorów
15. Do którego przedziału wiekowego Pan/Pani należy?
Poniżej 18 lat
18-24 lat
25-44 lat
45-64 lat
65 i więcej lat
16. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
17. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
18. Miejsce zamieszkania
miasto Łęczyca
gmina Łęczyca
gmina sąsiednia
inny region
19. Uwagi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .