Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - GMINA STRZEGOWO (przedsiębiorcy)

1. Nazwa przedsiębiorstwa, adres
2. Źródło ciepła do ogrzewania ( c. o.) {ciepło sieciowe lub własne} - w przypadku poboru z sieci proszę podać wielkość zużycia (proszę podać również prognozowane zużycie w latach 2015 - 2025)
Rodzaj kotła (kotłowni), MOC
3. Wykaz obiektów ogrzewanych i ich lokalizacja (opisowo)
4. Źródło energii (paliwo) (opisowo)
5. Charakterystyka paliwa
Średnia wartość opałowa (MJ/kg; MJ/m3)
Zawartość siarki i popiołu (%)
6. Moc zainstalowana w poszczególnych kotłach (MW/MW)
7. Produkcja ciepła na potrzeby ogrzewanych obiektów (GJ/rok)
8. Potrzeby własne (GJ/rok)
9. Zużycie paliwa (m3)
10. Wielkość emisji CO2 dla poszczególnych źródeł/urządzeń (Mg/rok)
11. Łączna kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m3)
12. Czy istnieją plany termomodernizacyjne obiektów/mieszkań już istniejących? tj. ocieplenie, wymiana instalacji grzewczej itp.
13. Źródło energii elektrycznej (sieć przesyłowa, dystrybucyjna, źródło indywidualne -jakie, inne - jakie?)
14. Wielkość mocy zamówionej; przyłączeniowej (MW)
15. Przeznaczenie energii elektrycznej:
ogrzewanie
c.w.u.
oświetlenie
klimatyzacja-wentylacja
moc poboru łącznie
16. Zużycie energii elektrycznej (kWh)
17. Zużycie gazu ogólnie (m3/rok)
18. Zużycie gazu w zależności od sposobu użytkowania [m3/rok]
Ogrzewanie
Ciepła woda
Inne
19. Łączna kubatura pomieszczeń ogrzewanych gazem ziemnym (o ile występują) (m3)
20. Proszę podać liczbę, pojemność silnika, przebieg oraz rodzaj i zużycie paliwa dla każdego posiadanego pojazdu (motocykle, samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe, pojazdy rolnicze)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .