Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Praca licencjacka

1. Przedział wiekowy
do 20 lat
20-35
35-50
50-65
powyżej 65
2. Miejsce zamieszkania
Miasto do 15 tyś.
do 50 tyś
powyżej 50 tyś
3. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
średnie
policealne
licencjat
wyższe-mgr
4. Status społeczno-zawodowy
właścicielka firmy
wolny zawód
pracownik najemny
bezrobotna
gospodyni domowa
uczennica/studentka
emerytka/rencistka
inne
5. Z którego środka przekazu medialnego korzysta Pani najczęściej? Proszę kolejność oznaczyć cyframi 1,2,3,4, gdzie 1 oznacza najczęściej wykorzystywane środki przekazu, a 4-najrzadziej.
PrasaRadioTelewizjaInternet
1
2
3
4
6. Ile czasu poświęca Pani w ciągu tygodnia na kontakt z różnymi mediami łącznie(prasa, radio, telewizja, internet)?
nie korzystam
mniej niż godzina
do 2 godzin
do 4 godzin
więcej niż 4
7. Czy Pani zdaniem media trafnie odzwierciedlają rzeczywistość- pokazują sprawy takimi jakie one są?
Tak
Nie
Trudno Powiedzieć
8. Czy Pani korzysta z propozycji medialnych(stacje, programy, portale lub gazety.np. TVN Style, Twój Style, Kobieta.pl i inne) adresowane wyłącznie do kobiet?
Tak
Nie
Czasami
Trudno powiedzieć
9. Jakich informacji tematycznych poszukuje Pani w tych ,,kobiecych''mediach? Proszę wybrać co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy.
Wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów życiowych
Porad związanych z gospodarstwem domowym
porad związanych z życiem zawodowym
porad prawnych i finansowych
wskazań dotyczących mody
informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych
informacji o sławnych ludziach
10. Czy informacje zawarte w mass mediach, skierowane dla kobiet wpływają na decyzje podejmowane przez Panią?
Tak
Nie
Czasami
11. Czy znalazła Pani w tych ,,kobiecych'' mediach/przekazach takie wzory zachowań lub działań, które chciała Pani lub starała się naśladować? Jeśli tak, czego to dotyczyło.
Troski o wygląd
troski o zdrowie
rozwoju umiejętności opieki nad dzieckiem
rozwoju obywatelskości i świadomości swoich spraw
rozwoju kulturowego
rozwoju świadomości seksualnej
rozwoju umiejętności organizacji prac domowych
nie znalazłam dla siebie takich wzorów
12. Jaki zdaniem Pani wizerunek kobiet jest najczęściej prezentowany w mediach? Kobiety pokazywane najczęściej jako:(proszę wybrać nie więcej niż 3 odpowiedzi)
Matki
Żony
Gospodynie domowe
Kobiety menadżerowie
Kobiety wyzwolone
Kobiety ,, Barbie''- skupione przede wszystkim na własnym wyglądzie
Inne
13. Które z mediów najczęściej upowszechniają te wizerunki?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Prasa
  •   Internet
  •   Telewizja
  •   Radio
14. Czy zdaniem Pani wizerunki kobiet w mediach są ideałem piękna?
Zawsze
czasami
rzadko
nigdy
15. Czy zdarza się Pani porównywać do kobiet przedstawianych w mediach?
Zawsze
czasami
rzadko
nigdy
16. Czy jest Pani zadowolona ze swojego wizerunku?
z pewnością tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
17. Czy uważa Pani, że wizerunek kobiet przedstawianych w mediach wpływa na społeczny odbiór kobiet?(odpowiednik: Czy uważa Pani, że stereotypy kreują wizerunek współczesnej kobiety?
z pewnością tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
18. Czy uważa Pani, że wizerunek kobiet przedstawianych w mediach wpływa na postrzeganie siebie przez kobiety?
Z pewnością tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
19. Czy uważa Pani, że oglądanie takich obrazów kobiet w programach, zdjęciach, filmach, może wpływać na to jak oceniają własne ciało, wygląd i sposób życia?
Tak, często tak się dzieje
tak, zwłaszcza gdy kobiety w mediach przypominają nas same) np.są w podobnym wieku lub sytuacji życiowej)
raczej nie
nie
20. Czy sądzi Pani, że środki masowego przekazu wywierają na kobietę jakiś rodzaj presji, zmuszają ją do zmiany?T
Tak
nie
nie mam zdania
21. Jakich dziedzin zdaniem Pani dotyczy ta presja wywierana na kobiety? nie więcej niż 3 odpowiedzi
troski o wygląd
troski o zdrowie
rozwoju zawodowego
rozwoju umiejętności opieki na dzieckiem
rozwoju obywatelskości i świadomości swoich spraw
rozwoju kulturowego
rozwoju świadomości seksualnej
rozwoju umiejętności organizacji prac domowych
rozwoju relacji z innymi ludźmi(partner życiowy, rodzina, znajomi)
22. Czy uważa Pani kobiety ulegające tej presji za ofiary manipulacji ze strony środków masowego przekazu?
tak
nie
nie mam zdania
23. Które z prezentowanych poniżej przekazów są według Pani destrukcyjne i najbardziej niebezpieczne dla kobiet?musisz wybrać minimum 1 maksymalnie 3
informacje o ciągłym poprawianiu swojego wyglądu
kult szczupłego ciała
nieustanne zachęcanie do dokształcania się
podążanie za trendami mody
propagowanie możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego
propagowanie kariery zawodowej jako ważniejszych niż macierzyństwo czy małżeństwo
propagowanie macierzyństwa
upowszechnianie przekonania o możliwości i perfekcyjnego wywiązywania się ze wszystkich pełnionych przez kobietę obowiązków
media nie wpływają destrukcyjnie
24. Czy uważa Pani, że prezentowane w mediach wizerunki kobiety mają wpływ na decyzje dotyczące:
zdrowia
wyglądu
rozwoju zawodowego
opieki nad dzieckiem
zachowań obywatelskich i świadomości swoich praw
stosunku do kultury
zachowań seksualnych
organizacji prac domowych
relacji z innymi ludźmi
25. Czy zna Pani kobiety, które pod wpływem mediów zmienił swoje zachowania dotyczące:
zdrowia
wyglądu
rozwoju zawodowego
opieki nad dzieckiem
zachowań obywatelskich i świadomości swoich praw
stosunku do kultury
zachowań seksualnych
organizacji prac domowych
relacji z innymi ludźmi
26. Czu uważa Pani, że jest manipulowana przez media?
tak
nie
nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .