Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Czas wolny w dzieci w wieku szkolnym

1. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że czas wolny - to czas którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązkowych czynności takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem
tak
nie
nie wiem
2. Jaką ilością czasu wolnego dziennie, dysponuje Pani/Pana dziecko po wykonaniu obowiązkowych czynności?
1-2 godziny
2-3 godziny
4-6 godzin
różnie
3. Ile czasu Pani/Pana dziecko poświęca w ciągu dnia na naukę? (poza szkołą)
½ godziny
1 godzinę
2 godziny
3 godziny
różnie
4. Jak Pani/Pana dziecko najczęściej spędza swój wolny czas?
ogląda telewizję
gra na komputerze
spędza czas aktywnie
oddaje się życiu rodzinnemu
czyta książeczki
rysuje/maluje
trudno powiedzieć
5. Z kim najchętniej Pani/Pana dziecko spędza czas wolny
z rodzicami/opiekunami
z dziadkami
z rodzeństwem
z rówieśnikami
samo
trudno powiedzieć
6. Co najczęściej Pani/Pana dziecko robi w czasie wolnym?
na dworze
w budynku (np. we własnym mieszkaniu, w świetlicy i innych)
7. Co najczęściej Pani/Pana dziecko robi w czasie wolnym?
zimą
latem
8. Jak często Pani/Pana dziecko spędza czas na świeżym powietrzu?
codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
rzadziej niż raz w tygodniu
9. Jak często Pani/Pana dziecko ogląda telewizję lub gra w gry komputerowe?
codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
rzadziej niż raz w tygodniu
10. Ile czasu wolnego Pani/Pana dziecko poświęca na komputer i telewizję w ciągu dnia?
pół godziny
1-2 godziny
ponad 3 godziny
11. Ile czasu spędza Pani/Pan z dzieckiem w ciągu dnia?
1 godzinę
2-3 godziny
3-4 godziny
5-6 godzin
ponad 6 godzin
różnie
12. W jaki sposób Pani/Pana dziecko najchętniej spędzałoby swój czas wolny?
13. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
14. Liczba dzieci
15. Wiek dziecka/dzieci
16. Wykształcenia
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance