Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI STUDENTÓW DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY (BRANŻA IT)

1. Jak oceniasz swoje szanse na znalezienie pracy po studiach w wyuczonym zawodzie?
mam bardzo duże szanse
mam duże szanse
mam małe szanse
mam bardzo małe szanse
trudno powiedzieć
2. Czy uważasz, że zdobyte umiejętności podczas studiów przyczynią się do znalezienia pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
zdecydowanie nie
raczej nie
3. Czy według Ciebie zdobyte doświadczenie zawodowe podczas studiów wpłynie na atrakcyjność absolwenta jako pracownika?
tak, w znacznym stopniu
tak, w niewielkim stopniu
nie wpływa
nie mam zdania
4. Ile czasu według Ciebie zajmie znalezienie pracy po ukończeniu studiów?
do 3 miesięcy
od 3 do 6 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
5. Czy uważasz, że studenci kierunków info-technicznych są dobrze przygotowywani do pracy w zawodzie?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
nie mam zdania
6. Co możesz zaoferować jako przyszły pracownik?
praktyczne doświadczenie
innowacyjność
zdolności przywódcze
kreatywność i pomysłowość
umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
wiedza merytoryczna
znajomość jeżyków obcych
umiejętne zarządzanie czasem
dyspozycyjność
umiejętność szybkiego uczenia się
znajomość programów komputerowych
dobra obsługa komputera
7. Jaki język programowania jest Ci znany?
C/C++
Pascal
Visual Basic
Python
Asembler
PHP
Java
Perl
nie znam żadnego
8. Z jakich narzędzi technologii informacyjnych korzystasz najczęściej?
edytor tekstu
arkusz kalkulacyjny
program do obsługi baz danych
kreator prezentacji multimedialnych
programy graficzne
narzędzia programistyczne
Internet
9. Z jakich usług internetowych korzystasz najczęściej?
poczta elektroniczna
wyszukiwanie informacji
handel elektroniczny
aukcje internetowe
internetowa bankowość
systemy rezerwacji
SMS
portale społecznościowe
10. Płeć:
kobieta
mężczyzna
11. Poziom studiów:
I stopnia
II stopnia
12. Kierunek studiów:
Informatyka
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Inżynieria Danych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .