Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zachowania transportowe pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankietowego. Prosimy o udzielenie szczerych i spontanicznych odpowiedzi, które posłużą nam przy tworzeniu raportu na temat zachowań transportowych pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za współpracę i czas jaki poświęcili Państwo na wypełnienie przygotowanego przez nas kwestionariusza.

Studentki Akademii Morskiej w Gdyni
1. W jaki sposób przemieszcza się Pan/Pani w celu dotarcia do pracy/na uczelnię? (możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi)
samochód (jako kierowca)
samochód (jako pasażer)
taksówka
autobus/trolejbus
tramwaj
SKM
pociąg
rower
skuter
motocykl
chodzę pieszo
2. Jakie są powody przemawiające za tym, że środek transportu z pytania pierwszego jest dla Pan/Pani najczęściej wybierany? (możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi)
niski koszt
szybkość
komfort
przyjazność dla środowiska
bezpośredniość
3. Iloma środkami transportu musi Pan/Pani dojeżdżać z domu do pracy/ na uczelnię?
jednym
dwoma
trzema
czterema
więcej niż czterema
4. Jak długo zajmuje Panu/Pani dojazd do pracy/ na uczelnię?
mniej niż 5 minut
5-10 minut
11-15 minut
pół godziny
35-50 minut
godzinę i więcej
5. Jakie są Pana/Pani oczekiwania względem jakości usług przewozowych świadczonych przez komunikację publiczną miasta Gdynia? (możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi)
punktualność
częstotliwość
warunki podróżowania
bezpieczeństwo
dostępność do sieci komunikacji miejskiej
niskie koszty biletów
bezpośredniość połączenia
wysoka kultura osobista osób podróżujących tym samym środkiem transportu
czytelność informacji na przystankach i pojazdach
6. Czy podczas korzystania z środka transportu, jakie zaznaczył/a Pan/Pani w pytaniu pierwszym, odczuwa Pan/Pani pełne bezpieczeństwo w drodze do pracy/na uczelnię?
tak
nie zawsze
7. Ile wynoszą średnie miesięczne koszty, jakie przeznacza Pan/Pani na dojazdy do pracy/na uczelnię?
mniej niż 50 złotych
51-100 złotych
101-250 złotych
nie ponoszę kosztów związanych z dojazdem
8. Nie zważając na koszty związane z dojazdem do pracy/na uczelnię, który ze środków transportu wybrałby Pan/wybrałaby Pani najchętniej?
samochód
autobus/trolejbus
SKM
9. Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę w pobliżu Akademii Morskiej w Gdyni?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
10. Które z elementów wyposażenia otoczenia Akademii Morskiej w Gdyni uważa Pan/Pani za wystarczające/spełniające oczekiwania? (możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi)
dostępność miejsc parkingowych
dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych
liczba stojaków na rowery
zadaszenie przystanków/peronów
11. Z jakich informacji na temat transportu Pan/Pani korzysta? (możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi)
przystanki/perony
aplikacje mobilne
BlaBlaCar
strona internetowa komunikacji miejskiej
jakdojade.pl
Facebook
12. Płeć
kobieta
mężczyzna
13. Wiek
19-26
27-50
51 i więcej
14. Status
pracownik
student
15. Wydział
Nawigacyjny
Elektryczny
Mechaniczny
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .