Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Targi Symas/Maintenancw/KOMPOZYT-EXPO

1. Które Targi Pan/Pani odwiedza?
SyMas
Maintenance
KOMPOZYT-EXPO
2. Jaki jest cel odwiedzenia przez Pana/Panią Targów?
Znalezienie nowych wyrobów
Poznanie nowych technologii
Nawiązanie kontaktów
Zakup
Udział w seminariach, pokazach
3. Która część ekspozycji interesuje Pana/Panią najbardziej?
Surowce
Produkty pośrednie kompozytowe (materiały)
Produkty kompozytowe
Maszyny, narzędzia, produkty pomocnicze
Ochrona środowiska
Usługi
Urządzenia filtrowentylacyjne i odpylające
Transport materiałów sypkich
Detektory, czujniki, wagi, aparatura pomiarowa
Magazynowanie i przechowywanie (silosy)
Maszyny mielące, kruszące, rozdrabniające
Maszyny osuszające
Pakowanie i przeładunek produktów sypkich
Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i urządzenia dla stref zagrożonych wybuchem
Komponenty instalacji przemysłowych (np. węże, zasuwy, rozdzielacze)
Systemy diagnostyki, monitorowania i regulacji
Mechanika, narzędzia i wyposażenie warsztatu zakładowego
Materiały eksploatacyjne i chemia techniczna
Pneumatyka i hydraulika
Elektryka i elektrotechnika
Urządzenia transportu wewnątrzzakładowego
Automatyka przemysłowa
Rozwiązania IT dla działów Utrzymania Ruchu i produkcji
Bezpieczeństwo przemysłowe (BHP i ochrona ppoż.)
Outsourcing Utrzymania Ruchu
4. Czy udało się osiągnąć zamierzony cel odwiedzenia Targów?
Tak
Nie
5. Z jakich źródeł dowiedziała/a się Pan/i o Targach?
Od Organizatora
Strona www Targów w Krakowie
Z portali internetowych (jakich?)
Z prasy (jakiej?)
Zaproszenie od Organizatora
Zaproszenie od Wystawcy
Newsletter targowy
Informacja z konferencji, szkoleń, seminariów, stowarzyszeń, izb lub innych targów
LinkedIn, Goldenline
Facebook
YouTube
Wcześniejsza wizyta
Z polecenia znajomych
6. W przyszłym roku planujemy zorganizować Targi w listopadzie. Czy taki termin odpowiadałby Panu/Pani?
Tak
Nie
7. Jakie stanowisko zajmuje Pan/i w firmie?
prezes/dyrektor
dyrektor techniczny
inżynier
kierownik produkcji
inżynier produkcji
specjalista ds. sprzedaży/marketingu
8. Jaką branżę Pan/Pani reprezentuje (KOMPOZYT-EXPO)?
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł lotniczy]
Budownictwo i konstrukcja
Przemysł elektroniczny
Sprzęt przemysłowy
Produkty konsumenckie
Rolnictwo
Inżynieria
Budowa statków
Medycyna
Korozja, sprzęt chemoodporny
Rury, zbiorniki, pojemniki
Sport
Transport
9. Jaką branżę Pan/Pani reprezentuje (SyMas/Maintenance)?
spożywcza
chemiczna
farmaceutyczna
kosmetyczna
budowlana
elektroniczna
rolnicza
wydobywcza
tworzyw sztucznych
transport i logistyka
metalurgiczna
mineralna
gospodarka odpadami
paliwowo-energetyczna
elektromaszynowa
motoryzacyjna
drzewno-papiernicza
zbrojeniowa
mediowa
10. Jaką tematyką seminariów/wykładów/szkoleń prowadzonych podczas targów byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/a?
11. Czy ma Pan/i jakiekolwiek uwagi?
12. Kto wypełniał ankietę?
Basia
Justyna
Asia


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .