Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Islam

* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek:
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-60 lat
powyżej 60 lat
* 3. Wykształcenie:
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe niepełne
wyższe
* 4. Jaki jest orientacyjny dochód w Pana/Pani rodzinie?
mniej niż 1000 zł
1000 - 2000 zł
2001 - 3000 zł
3001 - 4000 zł
powyżej 4000 zł
* 5. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat kultury islamu?
dobrze
raczej dobrze
przeciętnie
raczej źle
źle
* 6. Z jakiego źródła czerpie Pan/Pani podstawowe informacje dotyczące islamu?
książka
prasa
internet
telewizja
opinia i wiedza osób trzecich
* 7. Świątynią wyznawców islamu jest:
Meczet
Synagoga
Cerkiew
Kościół
* 8. Które z wymienionych miast jest przez wyznawców islamu uznawane jako święte?
Maszhad
Bagdad
Mekka
Betlejem
* 9. Kto jest głównym prorokiem islamu?
Mahomet
Mojżesz
Abraham
Allah
* 10. Jak nazywa się święta księga islamu?
Tora
Koran
Biblia
Tipitaka
* 11. Co oznacza słowo dżihad?
Dżihad oznacza świętą wojnę z przeciwnikami Islamu, wyznawcami innych religii
Dżihad to podejmowanie starań przez każdego muzułmanina w celu wykorzystania wszystkiego, co w jego życiu jest grzeszne lub przeciwne takiemu sposobowi życia, jakiego Bóg chce dla ludzi
Dżihad jest obowiązkiem zbrojnej obrony samego siebie, uciskanych ludzi lub muzułmańskiego sposobu życia, jeśli jest on atakowany
Dżihad to zbrojna napaść, terroryzm i zamachy
* 12. Jaki ma Pan/Pani skojarzenia dotyczące islamu?
religia
terroryzm
Arabowie
bogactwo kulturowe
inne
* 13. Jaka jest Pana/Pani postawa wobec muzułmańskich imigrantów?
pozytywna
raczej pozytywna
obojętna
raczej negatywna
negatywna
* 14. W jakim stopniu jest Pan/Pani tolerancyjny wobec ludzi wyznających islam?
tolerancyjny
raczej tolerancyjny
trudno powiedzieć
raczej nietolerancyjny
nietolerancyjny
* 15. Wartości wyznawane przez muzułmanów ocenia Pan/Pani jako:
szlachetne
oryginalne
surowe
niemoralne
inne
* 16. Czy zgadza się Pan/Pani aby w Polsce były budowane meczety?
zdecydowanie tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
jest mi to obojętne
* 17. W jakiej kwestii dostrzega Pan/Pani zagrożenie ze strony religii islamu?
kultura
bezpieczeństwo publiczne
małżeństwa zawierane przez muzułmanów z Europejkami
terroryzm
nie dostrzegam zagrożenia


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance