Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Spotkanie Kadry Kontyngentu na Światowe Jamboree Skautowe w Japonii- ewaluacja

* 1. Jak ogólnie ocenisz II Spotkanie Kadry Kontyngentu na Światowe Jamboree Skautowe w Japonii?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
* 2.
Czy miejsce spotkania było dobrze przygotowane ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Przeciętnie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 3.
W których zajęciach brałeś/brałaś udział?
Dla zastępowych
Dla IST
Brałem/brałam udział w zajęciach wspólnych
* 4. W jakim stopniu została Ci przybliżona idea programu na Światowe Jamboree 2015 r. ?
Bardzo słabo
Słabo
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo dobrze
* 5. Czy wymiar czasowy szkoleń był wystarczający?
Zdecydowanie za długie
Raczej za długie
W sam raz- odpowiednie pod względem czasowym
Raczej za krótkie
Zdecydowanie za krótkie
* 6. Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i przystępny sposób?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Przeciętnie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 7. Jak oceniasz merytoryczne przygotowanie osób prowadzących warsztaty?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
* 8. Czy dostałeś materiały szkoleniowe (podręcznik, wydruki prezentacji, itp.)?
Tak
Nie
* 9. Czy materiały szkoleniowe były pomocne?
decydowanie tak
Raczej tak
Przeciętnie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 10. Czy spotkanie spełniło Twoje oczekiwania?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Przeciętnie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 11. Czy wiedza zdobyta w trakcie Zbiórki przyda się w skutecznej pracy z osobami wyjeżdżającym na Światowe Jamboree 2015 r.?
Zdecydowanie tak
Tak
Przeciętnie
Nie
Zdecydowanie nie
* 12. Jak oceniasz...?
Bardzo dobrzeDobrzePrzeciętnieŹleBardzo źleNie brałem/brałam udziału
Aikido
Warsztaty japońskie- furoshiki
Grę dla zastępowych w ramach projektu Wa! Skauting dla zmian
Warsztat liderski- Laser PARK
Adult Camp
Warsztaty z promocji i komunikacji ZHP
* 13.
W jakim stopniu warsztaty pomogły Ci przygotować się do wyjazdu na Jamboree w Japonii?
Zdecydowanie pomogły
Częściowo pomogły
Nie pomogły
* 14. Czy brałeś udział w JOTI?
Tak
Nie
* 15. Czy taka forma spotkania skautowego była dla Ciebie odpowiednia?
Zdecydowanie tak
Tak
Przeciętnie
Nie
Zdecydowanie nie
Nie brałem/brałam udziału w JOTI
* 16.
Uważasz, że JOTI umożliwiało poznanie uczestników Jamboree z innych krajów?
Zdecydowanie tak
Tak
Przeciętnie
Nie
Zdecydowanie nie
Nie brałem/brałam udziału w JOTI
* 17.
Jak oceniasz spotkanie z Zastępcą Naczelnika ZHP
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Zdecydowanie źle
18. Sugestie, uwagi wobec szkoleń, organizacji spotkania:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .