Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza zachowań zdrowotnych pacjentów po przeszczepieniu wątroby

Witam serdecznie,
nazywam się Agnieszka Janiszewska, jestem studentką II-ego roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Niniejsza ankieta została stworzona na potrzeby pracy magisterskiej, którą piszę. Temat pracy to: „Analiza zachowań zdrowotnych pacjentów po przeszczepieniu wątroby”. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki z niej uzyskane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Proszę Państwa o udzielanie szczerych i uczciwych odpowiedzi, zgodnych ze swoim sumieniem. Kwestionariusz ankiety składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest ankietą autorską ukierunkowaną na zachowania zdrowotne szczególnie ważne dla biorców wątroby. Druga część zawiera ankietę stworzoną przez Z. Juczyńskiego zakupioną
w Pracowni Testów Psychologicznych. Przed każdą z ankiet zawarte są wskazówki jak poprawnie oznaczyć wybraną przez Państwa odpowiedź.
W razie problemów lub pytań proszę pisać na adres: agnieszka.janiszewska93@gmail.com
Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu.
* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek (proszę wpisać, które ostatnio urodziny Pan/Pani obchodził/a):
* 3. Masa ciała [w kg]:
* 4. Wzrost [w cm]:
5. Ośrodek, w którym wykonano przeszczepienie wątroby (proszę wpisać nazwę ośrodka oraz miejscowość):
* 6. Stan cywilny:
żonaty/zamężna
kawaler/panna
wdowa/wdowiec
rozwodnik/rozwódka
* 7. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
* 8. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
9. Status zawodowy przed transplantacją:
nie pracuję i nie uczę się
uczę się
pracuję zawodowo
jestem na rencie/emeryturze
* 10. Status zawodowy po transplantacji:
nie pracuję i nie uczę się
uczę się
pracuję zawodowo
jestem na rencie/emeryturze
* 11. Jestem biorcą:
wątroby pochodzącej od dawcy zmarłego
fragmentu wątroby od dawcy spokrewnionego
* 12. Wskazaniem do przeszczepienia wątroby była/były:
marskość pozapalna (na tle zakażenia HBV, HCV)
cholestatyczne choroby wątroby (marskość żółciowa pierwotna, pierwotne zapalenie dróg żółciowych)
alkoholowa choroba wątroby
autoimmunologiczna marskość wątroby
metaboliczne choroby wątroby (choroba Wilsona, hemochromatoza)
piorunująca niewydolność wątroby (zatrucie paracetamolem lub innymi lekami hepatotoksycznymi, zatrucie muchomorem sromotnikowym)
nowotwór pierwotny wątroby
wielotorbielowatość wątroby
inne
nie wiem
* 13. Od jak dawna jest Pan/Pani biorcą narządu?( proszę podać w miesiącach):
* 14. Czy był Pan/Pani kiedykolwiek edukowany na temat zachowań zdrowotnych?
tak
nie
* 15. Czy zdarza się Panu/Pani przyjmować leki bez porozumienia z lekarzem ośrodka transplantacyjnego np. przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu?
tak
nie
* 16. Czy przyjmuje Pan/Pani leki regularnie w tych samych godzinach każdego dnia?
tak
nie
* 17. Czy zdarza się Panu/Pani pominąć poranną lub wieczorną dawkę leków immunosupresyjnych?
tak
nie
* 18. Czy regularnie mierzy Pan/Pani temperaturę ciała?
tak
nie
tylko w momencie złego samopoczucia
* 19. Czy w momencie wystąpienia podwyższonej temperatury ciała kontaktuje się Pan/Pani
z lekarzem ośrodka transplantacyjnego?
tak
nie
w pierwszej kolejności udaję się na wizytę do lekarza rodzinnego
* 20. Jak często wykonuje Pan/Pani pomiar ciśnienia tętniczego krwi?
1-2 razy w dziennie
1-2 razy w tygodniu
1-2 razy w miesiącu
rzadziej
nie wykonuję pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
* 21. Czy zapisuje Pan/Pani wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, aby móc je okazać lekarzowi prowadzącemu w czasie wizyty kontrolnej w ośrodku transplantacyjnym?
tak
nie
nie zawsze
* 22. Czy przynajmniej raz na 6 miesięcy odbywa Pan/Pani wizytę u stomatologa?
tak
nie
* 23. Czy wykonuje Pan/Pani codzienne mycie całego ciała?
tak
nie
* 24. Czy przestrzega Pan/Pani zasad higieny takich jak: (proszę wpisać TAK lub NIE)
używanie mydła z dozownika
niekorzystanie z gąbki podczas kąpieli
posiadanie ręcznika innego niż pozostali członkowie rodziny
* 25. Czy unika Pan/Pani nadmiernej ekspozycji na słońce?
tak
nie
nie zawsze
* 26. Czy wypija Pan/Pani 2 litry płynów dziennie, w postaci np. wody mineralnej, herbaty
czy soku?
tak
nie
* 27. Czy pije Pan/Pani alkohol?
tak
nie
okazjonalnie
* 28. Czy wykonuje Pan/Pani regularne ćwiczenia fizyczne (2-3 razy w tygodniu)?
tak
nie
* 29. Czy chociaż raz w tygodniu znajduje Pan/Pani czas aby realizować swoje pasje
i zainteresowania?
tak
nie
* 30. Jak ocenia Pan/Pani wpływ sytuacji rodzinnej na swój stan zdrowia?
pozytywny
negatywny
bez znaczenia
Poniżej podano przykłady różnych zachowań zdrowotnych związanych ze zdrowiem.
Jak często w ciągu roku przestrzega Pan/Pani wymienionych poniżej zachowań?
Proszę odpowiedzieć szczerze, wybierając liczbę wyrażającą właściwą dla siebie odpowiedź:

1-prawie nigdy;
2-rzadko;
3-od czasu do czasu;
4-często;
5-prawie zawsze
31. 1. Jem dużo warzyw, owoców
1-5
1
2
3
4
5


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .