Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Osteoporoza i jej zagrożenia kopia

Ankieta prowadzona jest przez studentkę AWFiS. Pozwoli ona ocenić poziom wiedzy kobiet i mężczyzn o osteoporozie. Proszę o wypełnienie ankiety zaznaczając jedną odpowiedź w każdym pytaniu. Dziękuję za współpracę. Ankieta jest anonimowa.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance