Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz Postawy Prywatności

Poniższy kwestionariusz zawiera stwierdzenia, które mają określić postawę prywatności. Przeczytaj uważnie każde zdanie i zakreśl tę cyfrę, która ukazuje, jak bardzo zgadzasz się lub nie zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń. Twoje odpowiedzi są anonimowe i poufne.
Udzielając odpowiedzi wykorzystaj skalę Likerta :
1 zdecydowanie nie zgadzam się
2 raczej nie zgadzam się
3 ani się zgadzam ani zgadzam
4 raczej zgadzam się
5 zdecydowanie zgadzam się
1. Zapisuję i zapamiętuję hasła na komputerze do poczty.
1 zdecydowanie nie zgadzam się
2 raczej nie zgadzam się
3 ani się zgadzam ani zgadzam
4 raczej zgadzam się
5 zdecydowanie zgadzam się
2. Zapisuję i zapamiętuję hasła i loginy na różnych portalach społecznościowych.
1 zdecydowanie nie zgadzam się
2 raczej nie zgadzam się
3 ani się zgadzam ani zgadzam
4 raczej zgadzam się
5 zdecydowanie zgadzam się


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .