Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Znajomość zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych wśród personelu medycznego

Szanowni Państwo,
w październiku 2015 roku Europejska Rada Resuscytacji opublikowała dokument "Guidelines 2015", który stanowi koleją edycję wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Publikacja kolejnych wytycznych jest wspaniałym momentem do zastanowienia się nad poziomem implementacji zawartych w dokumencie zasad do codziennej praktyki medycznej. Celem niniejszej ankiety jest określenie poziomu znajomości zasad zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych wśród personelu medycznego. Zawiera ona pytania zamknięte jednokrotnego wyboru i jest w pełni anonimowa.
Przedkładamy nadzieję, że poświęcą Państwo chwilę własnego czasu na udzielenie kilku poniższych odpowiedzi. Będziemy za to niezmiernie wdzieczni. Autorzy
* 1. Określ proszę swój zawód.
Lekarz Pielęgniarka Ratownik medyczny
* 2. Określ proszę podstawowe miejsce wykonywania zawodu.
Zespół Ratownictwa Medycznego
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział szpitalny inny niż SOR
Inne
* 3. Określ proszę poziom swojego wykształcenia.
* 4. Określ proszę swój wiek.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .