Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA NA TEMAT PREFERENCJI PŁACOWO - ZAWODOWYCH STUDENTÓW

Ankieta na temat preferencji – płacowo zawodowych studentów.
Szanowni Państwo! Jestem studentką III roku studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Zwracam się z prośba o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie informacji na temat preferencji – płacowo zawodowych studentów PWSTE. Zebrane w ten sposób dane pomogą mi
w sformułowaniu wniosków, które zostaną zawarte w pracy licencjackiej.
Ankieta jest dobrowolna i całkowicie anonimowa. Dziękuję!
* 1. Jestem:
Kobietą Mężczyzną
* 2. Miejsce zamieszkania:
Wieś Miasto
* 3. Rok studiów
I II III
* 4. Czy pracowałeś podczas studiów?
Tak Nie
* 5. Gdzie poszukujesz informacji na temat możliwości podjęcia pracy?
Rodzina Internet Prasa Znajomi
* 6. Jakiego charakteru pracy poszukujesz?
Stałej Sezonowej Tymczasowej
* 7. Jakie jest twoje preferowane miejsce zatrudnienia?
Kraj Miejsce zamieszkania Miejsce studiowania Zagranica
* 8. Czy przeprowadziłbyś się za granicę w związku z zatrudnieniem?
zdecydowanie nie raczej nie nie nie wiem zdecydowanie tak raczej tak tak
* 9. Jakiej płacy netto oczekiwałbyś/oczekiwałabyś podejmując pierwszą prace?
poniżej 1000zł 1000 -1500 zł 1500 – 2000 zł 2000 – 3000 zł 3000 – i wyżej
* 10. Co cenisz sobie w pracy zawodowej? (Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi)
dobrej atmosfery pracy w zespole możliwości rozwoju pracy przy ciekawych projektach „ciepłej posadki” dobrego wynagrodzenia wypracowanie dla siebie pozycji lidera awansu - kariery
* 11. Czy rozważasz możliwość samodzielnego otwarcia firmy po zakończeniu studiów?
zdecydowanie tak raczej tak tak nie wiem zdecydowanie nie raczej nie nie
* 12. Proszę wymienić trzy firmy w jakich chciałbyś/chciałabyś pracować?
* 13. Czy oczekujesz że uczelnia przygotuje Cię do pracy zawodowej?
zdecydowanie tak raczej tak tak nie wiem zdecydowanie nie raczej nie nie
* 14. Co jest Twoim atutem na rynku pracy? (wymień trzy własne zalety)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .