Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ programu Rodzina 500+ na sytuację życiową rodziny kopia

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
poniżej 20 lat
20 - 25 lat
26 - 30 lat
31- 35 lat
36 - 40 lat
powyżej 40 lat
* 3. Czy posiada Pan/i pracę?
tak
nie
* 4. Czy posiada Pan/i stałe źródło dochodu?
tak
nie
* 5. Jaka jest Pan/i wielkość dochodu?
poniżej 1 000 zł
1 000 zł - 1 200 zł
1 201 zł - 1 500 zł
1 501 zł - 1 800 zł
1 801 zł - 2 100 zł
2 101 zł - 3 000 zł
powyżej - 3 000 zł
* 6. Czy ma Pan/i dzieci?
tak
nie
* 7. Ile ma Pan/i dzieci?
nie mam dzieci
1
2
3
4
5
6
więcej niż 6
* 8. Czy posiada Pan/i dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością?
tak
nie
* 9. Czy korzysta Pan/i z programu Rodzina 500+?
tak
nie
* 10. Czy spełnia Pan/i warunki do otrzymywania pomocy finansowej w formie świadczenia Rodzina 500+ ?
tak
nie
* 11. Czy program Rodzina 500+ wpłynął na Pan/i decyzję o powiększeniu rodziny?
tak
nie
* 12. Czy planuje Pan/i w przyszłości kolejne dziecko ze względu na program 500+?
tak
nie
* 13. Jaką wysokość świadczenia Rodzina 500+ otrzymuje Pan/i miesięcznie?
0 zł
500 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 000 zł
2 500 zł
3 000 zł
powyżej 3 000 zł
* 14. Czy korzysta Pan/i z innych pomocy finansowych oferowanych przez państwo? Jeśli tak to z jakich?
nie
tak
* 15. Program Rodzina 500+ wpłynął na Pani/Pana decyzję zawodową dotyczącą:
rezygnacji z pracy
poszukiwaniu pracy
zmiany dotychczasowej pracy
nie wpłynął na żadne decyzje zawowode
* 16. W jaki sposób złożył/a Pan/i wniosek o świadczenie 500+?:
osobiście w siedzibie MOPS
drogą elektroniczną
w Urzędzie Miasta/ Gminy
nie składałam/łem wniosku
* 17. Na co przeznacza Pan/Pani środki finansowe z programu Rodzina 500+?
nie otrzymuję świadczenia
wydatki bieżące
rozwój i edukacja dzieci
lokata oszczędnościowa
wakacje rodzinne
alkohol/ używki
własne potrzeby
* 18. Czy uważa Pan/i program Rodzina 500+ za:
korzystny dla rozwoju rodziny
niekorzystny dla rozwoju rodziny
niepotrzebny
zły sposób wykorzystania pieniędzy rządowych
* 19. Czy komfort życia Pani/Pana rodziny poprawił się po włączeniu do programu Rodzina 500+?
zdecydowanie poprawił
poprawił
bez zmian
pogorszył
* 20. Czy uważa Pan/i, że program Rodzina 500+ wspomaga zachowania patologiczne w rodzinie (tj. alkoholizm/ używki, przemoc)?
tak
nie
nie mam zdania
* 21. Program Rodzina 500+ spowodował, że czuje Pan/i?
spokój o "jutro"
niepokój o przyszłość
bezpieczeństwo
niebezpieczeństwo
oszustwo
niesprawiedliwość
* 22. Czy zdaniem Pani/Pana świadczenie Rodzina 500+ powinno przysługiwać na 1 dziecko bez względu na wielkość dochodu?
tak
nie
* 23. Zdaniem Pani/Pana program Rodzinna 500+?
nie pomógł w żaden sposób rodzinom
bardzo pomógł rodzinom
należy się rodzinom
nie należy się rodzinom
nie powinien mieć miejsca
powinien być normalnością w Polsce, tak jak w innych krajach
jest absurdem, państwo nie powinno wspomagać rodzinny za ilość dzieci
jest jak najbardziej właściwy, państwo powinno wspierać wielodzietne rodziny
nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .