Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kierownicy - dodatkowa ankieta oceniająca program 5 PM

1. Jak oceniasz działanie programu w zakresie możliwości priorytetyzacji zadań?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Dość źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
2. Jak oceniasz możliwości wprowadzania szybkich korekt w harmonogramie pracy?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Dość źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
3. Czy jesteś zadowolony z możliwości programu w zakresie przypisywania użytkowników do grup?
Jestem bardzo zadowolony
Jestem umiarkowanie zadowolony
Jestem dość niezadowolony
Jestem bardzo niezadowolony
Nie mam zdania
4. Czy Twoim zdaniem program zapewnia w łatwy sposób dostęp do informacji na temat statusu wykonania oraz stopnia zaawansowania zleconych zadań?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
5. Czy możesz w łatwy sposób przekierować zadanie na inną osobę / inną grupę osób?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
6. Czy uważasz że program usprawnia pracę kierownika?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
7. Czy program ułatwia skuteczne zarządzanie zespołem?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
8. Czy jesteś zadowolony z działania funkcji zlecania zadań za pomocą maila?
Jestem bardzo zadowolony
Jestem umiarkowanie zadowolony
Jestem dość niezadowolony
Jestem bardzo niezadowolony
Nie mam zdania
9. Czy jesteś zadowolony z funkcji podglądu obciążenia czasowego zadaniami?
Jestem bardzo zadowolony
Jestem umiarkowanie zadowolony
Jestem dość niezadowolony
Jestem bardzo niezadowolony
Nie mam zdania
10. Czy zlecając zadanie masz możliwość łatwo sprawdzić czy dana osoba ma czas aby wykonać to zadanie danego dnia / w danym okresie czasu?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
11. Jak oceniasz możliwość elastycznego planowania zasobów w programie?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Dość źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
12. Czy jesteś zadowolony z możliwości programu w zakresie generowania raportów / zestawień?
Jestem bardzo zadowolony
Jestem umiarkowanie zadowolony
Jestem dość niezadowolony
Jestem bardzo niezadowolony
Nie mam zdania
13. Czy generowanie zadań jest proste i szybkie?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
14. Czy możliwości eksportu / importu danych np. do/z plików csv są wystarczające?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
15. Czy Twoim zdaniem program zapewnia poufność danych i ochronę danych wrażliwych?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Nie mam zdania
16. Jeśli chcesz podziel się swoimi uwagami i odczuciami na temat programu - wpisz je w polu tekstowym poniżej.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .