Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Coaching

Jestem studentką Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Studiuję Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W ramach pracy licencjackiej przeprowadzam badania dotyczące skuteczności rozwoju poprzez coaching. Byłabym wdzięczna za wypełnienie anonimowej ankiety. Badania będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby pracy licencjackiej.
UWAGA
W ankiecie wykorzystano skalę od 1 do 5, którą należy rozumieć następująco
5 – Bardzo dobrze
4 – Dobrze
3 – Przeciętnie
2 – Słabo
1 – Bardzo słabo
* 1. Jakie formy szkoleń/rozwoju są organizowane w Twojej firmie? (Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)
Coaching
Mentoring (pomoc osoby bardziej doświadczonej, o dłuższym stażu pracy)
Kursy (nabywanie konkretnych kwalifikacji)
Konferencje
* 2. Wybierz formy rozwoju, z których kiedykolwiek korzystałeś i oceń ich skuteczność (Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź. 5-bardzo dobrze, 1-bardzo słabo)
54321
Coaching
Mentoring
Szkolenia
Konferencje
Okresowe oceny pracownicze
Studia podyplomowe
Kursy
* 3. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług coacha?
Tak
Nie
* 4. Z jakiej formy coachingu korzystałeś oraz w ilu sesjach? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
123-45-66<
Coaching personalny (życiowy)
Coaching zawodowy (związany z karierą)
Coaching menadżerski (dla kadry zarządzającej)
Coaching grupowy
* 5. Jak oceniasz przebieg sesji, w których brałeś udział (Proszę ocenić tylko te, w których się uczestniczyło)
54321
Coaching personalny (życiowy)
Coaching zawodowy (związany z karierą)
Coaching menadżerski (dla kadry zarządzającej)
Coaching grupowy
* 6. Sesje coachingowe prowadzone były przez:
Coacha zatrudnionego bezpośrednio w Twojej firmie
Coacha zewnętrznego zatrudnionego na zlecenie Twojej firmy
Coacha, który prowadzi sesje ogólnodostępne dla wszystkich (komercyjne)
Coacha z zewnątrz, który prowadzi indywidualne sesje coachingowe
* 7. „W trakcie sesji wzrosła moja motywacja do osiągnięcia celu…”
Tak
Nie
W trakcie
8. Jeżeli odpowiedziałeś "tak" w pytaniu 7- proszę ocenić stopień realizacji celu. Jeżeli odpowiedziałeś "nie" lub "w trakcie"- pomiń to pytanie. (5-bardzo dobrze, 1-bardzo słabo)
54321
Tak
* 9. Jaka jest Twoim zdaniem skuteczność coachingu?
Bardzo wysokaWysokaŚredniaNiskaBardzo niskaNie korzystałem
W życiu zawodowym
W życiu prywatnym
* 10. Jakie korzyści z coachingu i w jakim stopniu może odnieść organizacja?
54321
Poprawa kontaktów między pracownikami
Lepsze wykorzystanie czasu pracy
Zmniejszenie ryzyka konfliktów
Lepsze reagowanie na zmiany
Budowanie zgranego zespołu
* 11. Oceń korzyści jakie uzyskałeś z uczestnictwa w coachingu
54321
Umiejętność wyznaczania celu
Zwiększona efektywność
Motywacja do samorozwoju
Lepsza organizacja czasu pracy
Umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań
Większe zaangażowanie w wykonywane zadania
Nowy sposób wykonywania powierzonej pracy
Lepsze podejmowanie decyzji
Niższy poziom stresu
Większa pewność siebie
* 12. Oceń zalety coachingu (5-bardzo dobrze, 1-bardzo słabo)
54321
Możliwość prowadzenia sesji bezpośrednio i pośrednio (telefon, e-mail, wideo)
Wyznaczanie celu samemu, przez co zwiększa się odpowiedzialność
Możliwość prowadzenia go zarówno w grupie, jak i indywidualnie
Szybkie efekty
Motywowanie
13. Jakie są wady coachingu? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Wysoki koszt usługi
Brak pewności co do powodzenia/skuteczności
Osoba coachowana musi chcieć uczestniczyć w procesie (nie może być narzucone)
Względnie nowy sposób kształcenia, przez co może być nie do końca zrozumiany
Ciężko ocenić jego efektywność
* 14. Z jakiego rodzaju coachingu chciałbyś jeszcze skorzystać?
TakNieNie wiem
Coaching zawodowy (rozwój i ścieżka zawodowa, dotyczący zmian)
Coaching menedżerski (kadra zarządzająca, kierownicza, menedżerska)
Coaching życiowy (osobisty, równowaga praca- życie prywatne)
Coaching zespołu
* 15. Co należy poprawić w sesjach coachingowych, aby były bardziej skuteczne? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Szkolić coachów w konkretnych branżach, w których oni prowadzą coaching, w celu zwiększenia obiektywizmu
Tłumaczyć osobom coachowanym, co należy rozumieć poprzez sesje coachingowe
Stworzyć system oceny efektywności coachingu
Stwarzać warunki zwiększające zaufanie w relacji coach a osoba coachowana
Nie ograniczać sesji (korzystać z tylu spotkań, ilu wymaga postawiony cel)
* 16. Jak silna była Twoim zdaniem konkurencyjność Twojej firmy do pozostałych firm tej samej branży na rynku krajowym...
Bardzo silnaSilnaPrzeciętnaSłabaBardzo słaba
Przed szkoleniami
Po szkoleniach
* 17. Co jest dla Ciebie ważniejsze?
Wolę zarabiać więcej, ale atmosfera w pracy będzie zła (niezgrany zespół, napięcie)
Wolę zarabiać mniej, ale atmosfera w pracy będzie przyjemna, chcę czuć się potrzebny, mieć zgrany zespół oraz wspierać się nawzajem
* 18. Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
56<
* 19. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 20. Czas stażu pracy w firmie w latach
< 1 rok
1 - 2 lat
3 - 5 lat
6 – 10 lat
10 <


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .