Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

150-lecie Katowic

Ankietę przeprowadzamy w celach potrzebnych na zaliczenie pracy semestralnej.
Prosimy o poświęcenie kilku minut.
Dziękujemy!
Ania, Monika, Natalia, Paulina :)
1. Ile masz lat?
Mniej niż 18 Do 30 Do 50 Więcej niż 50
2. W jakim mieście mieszkasz?
3. Czy wiesz kiedy było 150-lecie Katowic?
Tak Nie
4. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedziałeś/-aś "tak" , to podaj rok w którym miało miejsce 150-lecie Katowic.
5. Czy wiesz jakie wydarzenia miały miejsce podczas 150-lecia Katowic?
Tak, wiem Nie, nie wiem
6. Czy skorzystałeś/-aś z wydarzeń podczas 150-lecia Katowic?
Tak Nie
7. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedziałeś/-aś "tak" to napisz w jakich wydarzeniach brałeś/-aś udział.
8. Jak oceniasz wydarzenia, w których wzięłaś/wziąłeś (np. pod względem organizacji) udział w skali 1-5?
1 2 3 4 5 Nie mam zdania
9. Czy uważasz, że takie wydarzenia, które odbyły się podczas 150-lecia Katowic są potrzebne miastu?
Tak Nie
Nie mam zdania
10. Dlaczego są, bądź nie są takie wydarzenia potrzebne miastu?
Zakłócają porządek miasta Nie zwiększają zainteresowanie miastem Rozwijają sferę kulturalną miasta Zwiększają zainteresowanie miastem Nie rozwijają sferę kulturalną miasta Nie mam zdania
11. Czy w przyszłości miasto powinno organizować takie wydarzenia jak podczas 150-lecia Katowic?
Tak Nie Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .