Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena usług e-bankowości

* 1. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat finansów?
a) posiadam dużą wiedzę
b) mógłbym/mogłabym mieć większą wiedzę (znam tylko podstawowe pojęcia)
c) nie wiem, trudno to określić
d) nie posiadam wiedzy na temat
* 2. Proszę wskazać jakiego banku jest Pan/Pani klientem?
Jeśli korzysta Pan/Pani z usług kilku banków prosimy o wskazanie tego, z które korzysta Pan/Pani najczęściej:
a) Bank Zachodni WBK
b) Bank Pekao
c) ING Bank Śląski
d) Bank Spółdzielczy
e) BGŻ BNP Paribas Bank
f) PKO Bank Polski S.A.
g) inny (jaki?)
* 3. Jakimi czynnikami kieruje się Pan/Pani wybierając bank?
Proszę wybrać max. 2 odpowiedzi
a) niskimi opłatami za prowadzenie rachunku bankowego
b) niskimi kosztami dokonywania przelewów
c) dobrą renomą banku
d) odległością oddziału banku od miejsca zamieszkania
e) szeroko rozwiniętą bankowością elektroniczną
f) niskimi kosztami kredytów oraz lokat
g) inne (jakie?)
* 4. Jaki rodzaj kontaktu z bankiem Pan/Pani preferuje?
a) kontakt osobisty w oddziale
b) kontakt telefoniczny
c) kontakt przez Internet
* 5. Ile posiada Pan/Pani rachunków bankowych?
a) 1
b) 2
c) 3 i więcej
* 6. Czy korzysta Pan/Pani z usług bankowości elektronicznej?
a) tak
b) nie
* 7. Czy korzystanie z usług bankowości elektronicznej ułatwia Panu/Pani codzienne funkcjonowanie ?
a) tak
b) nie
* 8. Gdzie najczęściej Pan/Pani poszukuje informacji o usługach elektronicznych danego banku?
a) w Internecie
b) w oddziale bankowym
c) od znajomych korzystających z konta w tym samym banku
d) inne
* 9. Czy uzyskiwane informacje w zakresie usług e-bankowości są dla Pana/Pani jest zrozumiałe?
a) tak
b) nie
* 10. Jakie ma Pan/Pani obawy związane z korzystaniem z e-bankowości? (uszereguj w kolejności; 1 największa obawa, 10 najmniejsza obawa)
Proszę o uszeregowanie w kolejności:1 njamniejsza obawa, 10 najwięsza obawa
12345678910
Możliwość włamania się na konto bankowości elektronicznej
Niepewność dokonania transakcji
Skomplikowana formuła strony internetowej
Potrzeba podawania wszystkich danych osobowych
Strach przed przestępcami działającymi w sieci
Niewłaściwe wpisanie numeru konta bankowego
Zablokowanie konta poprzez niewłaściwe wpisanie hasła
Brak ochrony danych osobowych
Naliczanie dodatkowych opłat za korzystanie z e-bankowości
12345678910
Kradzież urządzenia mobilnego w czasie korzystania z usług bankowych
* 11. W związku z powyższym pytaniem jakie Pana/Pani zdaniem są największe wady bankowości elektronicznej?
Proszę wskazać max. 2 odpowiedzi
a) zbyt mała ochrona danych osobowych;
b) za mała ilość haseł i kodów dostępu do konta;
c) zbyt mała ilość usług proponowanych przez e-bankowość;
d) możliwość zdalnego włamania się przez tzw. hakera;
e) mało przejrzysta formuła;
f) uciążliwe komunikaty;
g) inne (jakie?)
* 12. Z jakich usług bankowości elektronicznej korzysta Pan/Pani najczęściej?
a) sprawdzanie salda konta;
b) wykonywanie przelewów;
c) doładowywanie konta telefonii komórkowej;
d) sprawdzanie historii dokonywanych transakcji;
e) korzystanie z możliwości zaciągnięcia kredytu lub rozłożenia rat w karcie kredytowej.
* 13. Czy korzystanie z e-bankowości oszczędza Panu/Pani czas?
a) tak
b) nie
* 14. Z jakich usług w e-bankowości jest Pan/Pani najbardziej zadowolony?
a) płatność telefonem
b) wykonywanie przelewów
c) definiowanie zlecenia stałego
d) możliwość bieżącego kontrolowania wydatków
* 15. Jakich usług w bankowości elektronicznej Panu/Pani brakuje?
Proszę wskazać przykłady
* 16. Czy korzystał(a) Pan/Pani z możliwości zaciągnięcia kredyty przez Internet?
a) tak
b) nie
17. Jeśli tak to czy był Pan/Pani zadowolony(a) z przebiegu procesu kredytowe?
a) tak
b) nie
* 18. Jakie zalety widzi Pan/Pani w e-bankowości?
Proszę wskazać max. 2 odpowiedzi
a) dostęp do konta 24 godziny na dobę
b) wygoda i szybkość w sprawdzeniu stanu konta
c) możliwość stałego wglądu w dokonywane transakcje
d) oszczędność czasu
e) niskie koszty
f) nie ma zalet
g) inne (jakie?)
* 19. Płeć:
a) Kobieta
b) Mężczyzna
* 20. Wiek:
a) do 20 lat
b) 21-30 lat
c) 31-40 lat
d) 41-50 lat
e) 51-60 lat
f) 60 lat i więcej
* 21. Wykształcenie:
a) Podstawowe
b) Zawodowe
c) Średnie
d) Wyższe
* 22. Miejsce zamieszkania:
a) wieś
b) miasto do 50 tysięcy mieszańców
c) miasto od 51 tysięcy mieszkańców do 200 tysięcy
d) miasto powyżej 201 tysięcy mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .