Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena wpływu technologii komunikacji zbiorowej na sprawność funkcjonowania tej komunikacji w mieście Kielce

* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek:
18 i mniej
19 - 26
27 - 35
36 - 49
50 i więcej
* 3. Jak często podróżuje Pani/Pan publiczną komunikacją zbiorową organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach?
Zawsze (codziennie lub prawie codziennie)
Przeważnie (kilka razy w tygodniu)
Rzadko (kilka razy w miesiącu)
Wyjątkowo rzadko (kiedykolwiek)
* 4. Jaki jest Pani/Pana najczęstszy cel podróży publiczną komunikacją zbiorową?
Praca
Szkoła / Uczelnia
Spotkanie towarzyskie
Zakupy
Rekreacja / Wypoczynek
5. Co najbardziej podoba się Pani/Panu w kieleckiej komunikacji publicznej wykorzystującej System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniający poniższe rozwiązania? Proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi.
Szybki czas przejazdów
Niskie koszty podróżowania, w porównaniu do innych środków transportu
Aplikacja mobilna myBus online oraz rzeczywisty czas przyjazdów autobusowych
Łatwość w dostępie do informacji (elektroniczne tablice informacyjne, rozkłady jazdy, itp.)
Możliwość ustalenia planu podróży za pośrednictwem wyszukiwarki połączeń
Bezpieczeństwo w postaci monitoringu wnętrza autobusów oraz przystanków
Punktualność
Brak problemów w zakupie biletów
Żadna z wymienionych odpowiedzi
6. Jak ocenia Pani/Pan obecność monitoringu w pojazdach kieleckiej komunikacji publicznej?
Jestem zupełnie niezadowolona/y
Jestem niezadowolona/y
Jestem raczej niezadowolona/y
Jestem raczej zadowolona/y
Jestem zadowolona/y
Jestem bardzo zadowolona/y
7. Jak ocenia Pani/Pan obecność monitoringu na przystankach kieleckiej komunikacji publicznej?
Jestem zupełnie niezadowolona/y
Jestem niezadowolona/y
Jestem raczej niezadowolona/y
Jestem raczej zadowolona/y
Jestem zadowolona/y
Jestem bardzo zadowolona/y
8. Jak ocenia Pani/Pan punktualność publicznej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach?
Jestem zupełnie niezadowolona/y
Jestem niezadowolona/y
Jestem raczej niezadowolona/y
Jestem raczej zadowolona/y
Jestem zadowolona/y
Jestem bardzo zadowolona/y
9. Jak ocenia Pani/Pan aplikację mobilną myBus online?
Nie słyszałam/em o tym
Jestem zupełnie niezadowolona/y
Jestem niezadowolona/y
Jestem raczej niezadowolona/y
Jestem raczej zadowolona/y
Jestem zadowolona/y
Jestem bardzo zadowolona/y
10. Jak ocenia Pani/Pan wyszukiwarkę połączeń autobusowych dostępną na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach?
Nie słyszałam/em o tym
Zdecydowanie negatywnie
Negatywnie
Raczej negatywnie
Raczej pozytywnie
Pozytywnie
Zdecydowanie pozytywnie
11. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach kieleckiej komunikacji zbiorowej?
Zdecydowanie negatywnie
Negatywnie
Raczej negatywnie
Raczej pozytywnie
Pozytywnie
Zdecydowanie pozytywnie
12. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie elektronicznych tablic informacyjnych w pojazdach kieleckiej komunikacji zbiorowej?
Zdecydowanie negatywnie
Negatywnie
Raczej negatywnie
Raczej pozytywnie
Pozytywnie
Zdecydowanie pozytywnie
13. Jak ocenia Pani/Pan możliwości zakupienia biletów w automatach mobilnych i stacjonarnych?
Zdecydowanie negatywnie
Negatywnie
Raczej negatywnie
Raczej pozytywnie
Pozytywnie
Zdecydowanie pozytywnie
14. Czy Pani/Pana zdaniem wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej realizującego zadania z powyższych pytań przyczyniło się do zwiększenia jakości usług przewozowych na obszarze działalności Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach ?
Nie
Raczej nie
Raczej tak
Tak
Nie mam zdania
15. Czy posiada Pani/Pan Kielecką Kartę Miejska?
Tak
16. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Kieleckiej Karty Miejskiej?
Zdecydowanie negatywnie
Negatywnie
Raczej negatywnie
Raczej pozytywnie
Pozytywnie
Zdecydowanie pozytywnie
17. Jak ocenia Pani/Pan opłacalność Kieleckiej Karty Miejskiej w porównaniu do innych środków transportu?
Zdecydowanie negatywnie
Negatywnie
Raczej negatywnie
Raczej pozytywnie
Pozytywnie
Zdecydowanie pozytywnie
18. Czy Pani/Pana zdaniem wdrożenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej przyczyniło się do zwiększenia jakości usług przewozowych?
Nie
Raczej nie
Raczej tak
Tak
Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .