Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Determinanty zagrożenia terrorystycznego w Poznaniu.

1. Czy Polska może stać się obiektem ataku terrorystycznego?
Tak
Nie
2. Czy według Pana/Pani atak terrorystyczny w Poznaniu jest realny?
Tak
Nie
3. Jakie jest według Pana/Pani miejsce w Poznaniu najbardziej jest narażone na atak terrorystyczny?
4. Czy według Pana/Pani służby są w stanie zapobiec atakowi terrorystycznemu, który byłby wymierzony w cele na terenie Poznania?
Tak
Nie
5. Czy mieszkańcy Poznania mogą wpłynąć na przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym?
Tak
Nie
6. Jeśli są w stanie wpłynąć to w jaki sposób?
Zawiadomić służby o podejrzanych zachowaniach osób.
Zwrócić większą uwagę na to co się dzieje dookoła nas.
Angażować się w szkolenia tworzone przez instytucje państwowe dotyczące bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
Zwrócić uwagę na to co przekazują media na temat terroryzmu.
Zastosować się do zaleceń ekspertów zajmujących się terroryzmem
7. Czy według Pana/Pani służby są gotowe na ewentualny atak terrorystyczny?
Tak
Nie
8. Czy po zamachach terrorystycznych w Paryżu uważa Pan/Pani, że Poznań jest bezpiecznym miastem?
Tak
Nie
9. Co Pana/Pani zdaniem może być przyczyną prawdopodobnego ataku terrorystycznego w Polsce?
10. Jaki wpływ według Pana/Pani udział Polskich Sił Zbrojnych w Iraku i Afganistanie na poziom bezpieczeństwa terrorystycznego w Poznaniu?
11. Czy według Pana/Pani w Poznaniu jest odpowiednia ilość służb ratowniczych by poradzić sobie ze skutkami ataku terrorystycznego?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .