Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wykorzystywanie seksualne dzieci w opinii studentów

1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
3. Według Pani/Pana wykorzystywanie seksualne to? (proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi)
„różne zachowania o charakterze seksualnym wobec dzieci, mające na celu erotyczną satysfakcję osoby starszej lub dorosłej”,
„wykorzystywanie seksualne jest określane jako wciąganie dziecka w sferę aktywności seksualnej, nieadekwatnej do jego etapu rozwojowego, w sferę działań, których dziecko nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować i które naruszają jednocześnie normy pra
„dziecko wykorzystywane seksualnie to każda jednostka w wieku bezwzględnej ochrony (wiek określa prawo danego kraju), którą osoba dojrzała seksualnie poprzez zaniedbywanie obowiązków lub świadome działanie naraża na jakąkolwiek aktywność natury seksualnej
4. Jakie formy działania zaliczane są do przemocy seksualnej stosowanej wobec dziecka?
1. zdecydowanie tak2. raczej tak3. nie mam zdania4. raczej nie5. zdecydowanie nie
Rozmowy na tematy seksualne
Ekspozycja anatomii i czynności seksualnych
Oglądactwo
Fetyszyzm
Obsceniczne rozmowy telefoniczne
Dotykanie intymnych części ciała (piersi, genitaliów, pośladków)
Zmuszanie dziecka do pobudzania sprawcy (przez dotyk)
Pobudzanie dziecka przez ubranie lub bez ubrania
Penetracja pochwy i/lub odbytu dziecka
Zmuszanie dziecka do penetracji pochwy i/lub odbytu dorosłego
Wkładanie przedmiotów do odbytu lub pochwy ofiary
Zmuszanie dziecka do wkładania przedmiotów do odbytu lub pochwy sprawcy
Głębokie pocałunki w usta
Całowanie, lizanie lub gryzienie części ciała
Ssanie, całowanie, lizanie, gryzienie piersi
Cunnilingus (metoda seksu oralnego polega na stymulowaniu (pieszczeniu)narządów płciowych, zwłaszcza łechtaczki, za pomocą ust oraz języka)
fellatio (oralna stymulacja penisa)
analingus (aktywność seksualna polegająca na kontakcie pomiędzy odbytem jednej osoby, a ustami i językiem drugiej)
Kontakt waginalny
Kontakt analny
5. Jakie są najczęstsze objawy somatyczne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Uszkodzenia w okolicach genitalnych lub analnych
Uszkodzenia w okolicach oralnych
Upławy
Dyskomfort w czasie chodzenia i/lub siedzenia
Zakażenia układu moczowego
Przewlekłe dolegliwości (np. bóle brzucha, głowy)
Przewlekłe zaparcia
Odwodnienie
6. Jakie są najczęstsze objawy emocjonalne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Nagłe objawy zaburzenia poczucia bezpieczeństwa
Przywieranie do opiekuna
Gwałtowny płacz przy zmianie pieluch lub ubrań
Utrata apetytu
Negatywne wypowiedzi na swój temat
Okrucieństwo wobec zwierząt
Myśli i próby samobójcze
Zachowania regresywne
Stany depresyjne
7. Jakie są najczęstsze objawy społeczne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Wycofywanie się z zabaw z rówieśnikami
Niechęć do dzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami
Agresywność
Trudności w kontaktach z rówieśnikami
Absencja szkolna
Kradzieże, kłamstwa
Zaprzestanie wykonywania lubianych wcześniej czynności
Odmowa rozbierania się na zajęciach WF-u
Przyjmowanie roli rodzica wobec młodszych dzieci
Angażowanie się w niebezpieczne sytuacje
8. Jaki według Pani/Pana jest najczęstszy typ wykorzystywania seksualnego dzieci? (proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi):
stosowanie przemocy fizycznej i/lub emocjonalnej, w której dziecko odczuwa lęk i bezradność
stosowanie nagród i odpowiadanie na potrzeby dziecka, w którym dziecko odczuwa przyjemność i konflikt potrzeb
stosowanie nieprawidłowych postaw społecznych, w którym dziecko przeżywa lęk vs przyjemność
9. Jakie dzieci według Pani/Pana są najbardziej narażone na wykorzystywanie seksualne? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
dzieci niepełnosprawne, z różnego typu upośledzeniami psychicznymi lub fizycznymi
dzieci mające różnego typu problemy psychologiczne lub rodzinne
dzieci wychowywane przez samotnego rodzica
dzieci ofiar molestowania seksualnego
dzieci mieszkające z osobą, która nie jest ich biologicznym rodzicem
dzieci, które były wcześniej molestowane seksualnie
10. Jakie są najczęstsze objawy seksualne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Zachowania seksualne nieadekwatne do wieku
Nadmierne zainteresowanie seksem
Obnażanie się
Nieadekwatna do wieku wiedza na temat seksu
Zabawa – odgrywanie aktów seksualnych
Rysowanie postaci z organami płciowymi
Molestowanie seksualne innych dzieci
Nadmierna troska o ciało (wygląd, zapach, itp.)
Częste wypowiedzi na temat seksu
11. Kto według Pani/Pana jest najczęstszym sprawcą wykorzystywania seksualnego dzieci? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Ojciec
Ojczym
Konkubent
Matka
Macocha
Konkubina
Dziadkowie
Wujostwo
Rodzeństwo
Kuzyni
Przyjaciele rodziny
Koledzy/koleżanki
Osoby obce
12. Jakie są według Pani/Pana najczęstsze skutki somatyczne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Uraz (ciała, zewnętrznych narządów płciowych, odbytnicze i odbytu, pochwy),
Przerwanie błony dziewiczej
Infekcje moczowo – płciowe
Choroby przenoszone drogą płciową
Ciąża
Bóle głowy, brzucha
Nudności, wymioty
Zaburzenia jedzenia, snu
13. Jakie są według Pani/Pana najczęstsze skutki emocjonalne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Lęki, fobie
Lęki wobec rodzica tej samej płci co napastnik
Depresja, przygnębienie
Drażliwość, złość
Nadpobudliwość ruchowa
Wstyd
Poczucie winy
Obniżenie poczucia własnej wartości
Negatywna samoocena
14. Jakie są według Pani/Pana najczęstsze skutki społeczne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Zachowania regresywne (np. moczenie nocne)
Izolowanie się, wrogość wobec innych
Problemy z nauką
Wagary
Ucieczki z domu
Agresywność
Konfliktowość
Zachowania przestępcze
Zanik autorytetów
15. Jakie są według Pani/Pana najczęstsze skutki seksualne u dziecka wykorzystywanego seksualnie? (proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi):
Prowokacyjne zachowania seksualne
Publiczna masturbacja
Nietypowe zachowania seksualne wobec rówieśników
Erotyczna twórczość dziecka
Pobudzenie seksualne, nadmierne zainteresowanie seksualnością własną i innych
16. Czy wykorzystywanie seksualne dzieci może mieć konsekwencje w procesie wychowania własnych ich dzieci, potomków?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
17. Jaki według Pani/Pana sposób niesienia pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie jest najlepszy?:
stosowanie terapii indywidualnej
stosowanie terapii grupowej
stosowanie terapii rodzinnej
stosowanie technik terapeutycznych
18. Pani/Pana zdaniem w jakich miejscach dziecko wykorzystywane seksualnie może uzyskać pomoc?
19. Czy zna Pani/Pan kampanie społeczne przeciwdziałające wykorzystywaniu seksualnemu dzieci? Jeśli tak, to proszę je wymienić


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .