Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Coaching

1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
56>
3. Czas stażu pracy w obecnej firmie w latach?
< 1 rok
1-2 lat
3-5 lat
6-10 lat
10 lat >
4. Ile osób jest zatrudnionych w Pani/Pana firmie?
do 9 osób (mikroprzedsiębiorstwo)
10 do 50 (małe przedsiębiorstwo)
61-250 (średnie przedsiębiorstwo)
powyżej 250 (duże przedsiębiorstwo)
5. Głowna działalność firmy, w której Pani/Pan pracuje
produkcja i przetwórstwo
usługi finansowe, bankowość
transport oraz magazynowanie
handel hurtowy
handel detaliczny
kultura i rozrywka
hotelarstwo i gastronomia
media i komunikacja
edukacja i nauka
służba zdrowia
inna działalność
6. Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniu w związku ze swoją pracą?
Tak
Nie
7. Kto był inicjatorem szkolenia?
inicjatywa osobista,
polecenie służbowe
8. Czy miał/a Pan/Pani wpływ na wybór tematu szkolenia?
Tak
Nie
9. Czy może Pani/Pan określić cel szkolenia?
uzupełnianie wykształcenia
dostosowanie do nowych wyzwań zawodowych
odnawianie kwalifikacji
poszerzanie kwalifikacji
inny (jaki) …………………………
10. Jaką metodą przeprowadzono szkolenia?
kurs
szkolenie otwarte
szkolenie zamknięte
udział w konferencji
coaching
mentoring
e-learning
inna forma (jaka?) ………………
11. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność szkolenia?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
12. Czy szkolenie miało wpływ na Pani/Pana pracę? Jeśli tak, to jaki?
nie miało
uzyskanie nowych kwalifikacji
rozwój zawodowy (np. awans)
większa motywacja oraz zaangażowanie
inny (jaki) …………………
13. Czy zna Pan/Pani metodę szkoleniową jaką jest coaching?
Tak
Nie
14. Czy metoda ta stosowana jest do szkolenia w Pani/Pana zakładzie pracy?
Tak
Nie
15. Czy brała Pani/Pan udział w coachingu w związku ze swoją pracą?
Tak
Nie
16. Jeśli brał/a Pan/Pani udział w szkoleniu, czy był to
coaching zawodowy indywidualny
coaching menedżerski
coaching zespołowy (grupowy)
17. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność coachingu?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
bardzo słabo
18. Które z wymienionych korzyści uzyskała Pani/Pan z coachingu?
rozwój samoświadomości
poprawa organizacji czasu pracy
łatwość podejmowania decyzji
poprawa zadowolenia oraz zaangażowania w pracę
uzyskanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym
rozwój osobisty
inne (jakie) ………………
19. Czy Pani/Pana zdaniem udział Pani/Pana w coachingu miał wpływ na rozwój firmy?
Tak
Nie
20. Jakie korzyści dla firmy przyniosło szkolenie?
większa efektywność pracy
kreatywność pracowników, otwarcie na zmiany
poprawa relacji między pracownikami
większe zaangażowanie pracowników, identyfikacja z firmą
inne (jakie) ………………


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .