Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie zjawiska zmnian kategorii dostępności leków z Rx na OTC

Szanowni Państwo,
jestem studentką piątego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Realizuję pracę magisterską w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, w związku z którą prowadzę badanie dotyczące zmian kategorii dostępności leków z Rx na OTC. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Zapewniam, że uzyskane informacje posłużą wyłącznie do celów naukowych.
Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy.
1. 1. Jak ocenia Pan/ Pani zjawisko zmiany kategorii dostępności leków na rynku polskim z Rx na OTC?
Pozytywnie- powinniśmy zapewnić pacjentom dostęp do jak najszerszej grupy leków skoro URPL zaakceptował wniosek o zmianę dostępności.
Sceptycznie- lista leków zmieniających dostępność powinna być ograniczona do najmniejszego i najbezpieczniejszego minimum.
Negatywnie- leki nie powinny zmieniać kategorii dostępności po rejestracji.
Nie mam zdania.
2. 2. Czy uważa Pan/ Pani, że farmaceuta wydając lek powinien informować pacjenta, że dany lek wcześniej dostępny był tylko na receptę i należy zachować szczególną ostrożność?
Tak.
Nie.
3. 3. Który z leków Pana/ Pani zdaniem powinien być zarejestrowany jedynie jako lek Rx (możliwe max. 3 odpowiedzi)?
Loperamid
Furagina
Omeprazol/pantoprazol
Loratadyna/ desloratadyna
Cetyryzyna/lewocetyryzyna
Ibuprofen
Naproksen
Żaden
4. 4. Który z poniższych leków najczęściej wydaje Pan/ Pani pacjentom jako lek OTC (możliwe max. 3 odpowiedzi)?
Loperamid
Furagina
Omeprazol/pantoprazol
Loratadyna/ desloratadyna
Cetyryzyna/lewocetyryzyna
Ibuprofen
Naproksen
Żaden
5. 5. Które z leków o poniższym składzie powinny być Pana/ Pani zdaniem dostępne w pozaaptecznym obrocie lekami (możliwe max. 3 odpowiedzi)?
Loperamid
Furagina
Omeprazol/pantoprazol
Loratadyna/ desloratadyna
Cetyryzyna/lewocetyryzyna
Ibuprofen
Naproksen
Żaden
6. 6. Czy Pana/ Pani zdaniem leki występujące jednocześnie jako Rx i OTC powinny być refundowane?
Tak.
Nie.
7. 7. Co Pana/ Pani zdaniem jest największą wadą zjawiska dwojakiej kategorii dostępności (Rx i OTC) dla leków z tą samą substancją leczniczą?
Propagowanie samoleczenia i zwiększanie błędów lekowych.
Dezorientacja pacjentów.
Zmniejszenie świadomości pacjentów co do ryzyka związanego ze stosowaniem leków.
Zjawisko nie ma wad.
8. 8. Jakie ma Pan/ Pani wykształcenie?
Technik farmacji
Magister farmacji
9. 9. Jakie jest Pana/ Pani doświadczenie zawodowe?
> 10 lat
< 10 lat
10. Proszę podać swój wiek.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .