Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Dla studentów DSM

Drodzy Studenci DSM-u,
Jesteśmy studentkami II roku zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach przedmiotu ,,Badania marketingowe" chcemy ocenić jak studenci postrzegają wybrany przez siebie kierunek studiów. Nasza ankieta skierowana jest do wszystkich studentów DSM-u UW. Kwestionariusz zawiera pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, a także dwa pytania otwarte. Prosimy o zaznaczanie odpowiedzi, która jest najbliższa Państwa odczuciom.
Zapewniamy, że ankieta jest zupełnie anonimowa.
Bardzo dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony czas.
* 1. Płeć
kobieta mężczyzna
* 2. Miejsce pochodzenia
* 3. Wiek
* 4. Tryb studiów
dzienne wieczorowe zaoczne
* 5. Rok studiów
I II III
* 6. Czym kierowałeś/kierowałaś się przy wyborze studiów?
* 7. Czy kierunek ,,zarządzanie" był kierunkiem pierwszego wyboru?
tak nie
* 8. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
program studiów?
* 9. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
przydatność przedmiotów na WZ UW w przyszłej pracy zawodowej?
* 10. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
perspektywy zawodowe po studiach?
* 11. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
kadrę naukową WZ UW?
* 12. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
sposób prowadzenia zajęć?
* 13. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
swoją chęć uczęszczania w zajęciach?
* 14. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
infrastrukturę WZ UW (parking, wyposażenie sal etc.)?
* 15. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
swoje zadowolenia z działów administracyjnych WZ UW (sekretariat, biblioteka etc.)?
* 16. Czy należysz do organizacji studenckich?
tak nie
* 17. Czy uczestniczysz w wydarzeniach organizowanych przez WZ UW?
tak nie
* 18. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
integrację studentów na WZ UW?
* 19. Czy wybierając studia raz jeszcze ponownie zdecydowałbyś/zdecydowałabyś się na ,,zarządzanie"?
* 20. Jak oceniasz:
1 - bardzo słabo2 - słabo3 - raczej słabo4 - trudno powiedzieć5 - raczej dobrze6 - dobrze7 - bardzo dobrze
swoje zadowolenie z WZ UW?
* 21. Czy Twoim zdaniem renoma WZ UW wpłynie pozytywnie na Twoją karierę zawodową?
* 22. Wymień główne powody Twojego zadowolenia z kierunku.
* 23. Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś coś na WZ UW?
tak nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .