Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Gmina Wołomin – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Wołominie

Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum (w skrócie: plan miejscowy) obejmuje obszar pomiędzy ulicami: Wileńską, Sikorskiego, Lipińską i Przejazd (zobacz mapę). Pytania w tej ankiecie dotyczą tego właśnie obszaru. Plan miejscowy będzie kształtował zagospodarowanie ścisłego centrum miasta i wpływał zarówno na mieszkańców i właścicieli nieruchomości z obszaru, jak i wszystkich, którzy na obszarze prowadzą biznes, robią tu zakupy, pracują. Ankieta pomoże projektantom planu miejscowego dowiedzieć się więcej o potrzebach różnych grup (mieszkańców, przedsiębiorców, klientów itd.) i problemach, jakie na obszarze występują – a dzięki temu pomoże im przygotować dobry projekt planu. Dlatego Wasze odpowiedzi są bardzo ważne.
1. Zaznacz zdania, które Ciebie dotyczą (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
a. jestem mieszkańcem obszaru
b. jestem właścicielem nieruchomości z obszaru
c. prowadzę działalność gospodarczą na obszarze
d. pracuję na obszarze
e. w obszarze robię zakupy
f. w obszarze korzystam z różnych usług (np. fryzjer, krawiec, przychodnia zdrowia)
f. w obszarze spędzam czas wolny, odpoczywam, chodzę na spacery
g. uczę się, chodzę na zajęcia na obszarze
h. moje dziecko uczy się / chodzi do przedszkola na obszarze
2. Czy w obszarze planu są miejsca, w których można przyjemnie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu (place zabaw, zieleńce, skwery itp.)?
tak, jest ich wystarczająco dużo
miejsca są, ale nie odpowiadają moim potrzebom
nie wiem, dotychczas nie spędzałem/am lub nie mam potrzeby spędzania czasu wolnego na obszarze planu
nie ma
3. Czy w obszarze planu są lokale gastronomiczne (bary, kawiarnie, restauracje itp.)?
tak, jest ich wystarczająco dużo
miejsca są, ale nie odpowiadają moim potrzebom
nie wiem, dotychczas nie korzystałem/am lub nie mam potrzeby korzystania z usług gastronomicznych na obszarze planu
nie ma
4. Czy w obszarze planu dostęp do usług publicznych (np. przedszkola, przychodnie, biblioteki itp.) jest
wystarczający
jest dużo placówek, ale ich poziom/profil mi nie odpowiada lub przeszkadzają mi
dotychczas nie korzystałem/am lub nie mam potrzeby korzystania z usług publicznych na obszarze planu
niewystarczający
5. Czy w obszarze planu ilość sklepów i usług komercyjnych(np. fryzjer, zegarmistrz, apteka, bank itp.) jest:
wystarczająca
jest dużo lokali, ale ich poziom/profil mi nie odpowiada lub przeszkadzają mi
dotychczas nie korzystałem/am lub nie mam potrzeby korzystania ze sklepów i usług na obszarze planu
niewystarczająca
6. Jak oceniasz ilość miejsc parkingowych w obszarze planu?
jest wystarczająca
brakuje miejsc dla wszystkich
brakuje miejsc dla mieszkańców
w ścisłym centrum samochody powinni parkować wyłącznie mieszkańcy
7. W Centrum znajdują się reklamy, jaki masz stosunek do reklam w przestrzeni publicznej?
są mi obojętne
są brzydkie, przeszkadzają
są ładne, podobają mi się
8. W jakim celu odwiedzasz Plac 3-go Maja
Przechodzę/przejeżdżam w drodze do pracy, szkoły itp.
Robię tu zakupy
Pracuję tu
Mieszkam w sąsiedztwie
Przebywam w celach służbowych
Inne
Spędzam czas wolny
9. Jak często przebywasz na Placu 3-go Maja lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Rzadziej
Wcale
10. W jaki sposób najczęściej docierasz na Plac 3-go Maja?
pieszo
rowerem
samochodem/motocyklem
autobusem
nie dotyczy
11. Czy uważasz, że lokalizacja pomnika Jana Pawła II na Placu 3-go Maja jest:
dobra
neutralna (lub jest mi obojętna)
12. Czy plac 3 Maja jest obecnie według Ciebie dobrym miejscem:
taknie
na robienie zakupów?
aby zjeść posiłek?
na odpoczynek, spacery, rekreację, rozrywkę?
na spotkania towarzyskie?
na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych, koncertów?
na prowadzenie sklepu?
na prowadzenie innych usług?
13. Jak oceniasz swój poziom zadowolenia z życia w Gminie Wołomin:
Bardzo zadowolony
Raczej zadowolony
Ani zadowolony ani niezadowolony
Raczej niezadowolony
Bardzo niezadowolony
14. Czy poleciłbyś/poleciłabyś swoim znajomym zamieszkanie w Gminie Wołomin
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
15. Skąd czerpiesz informacje na temat tego, co dzieje się w Gminie Wołomin (inwestycje, wydarzenia, kultura, sport, itp.)? Można wybrać kilka odpowiedzi
Czytam broszury/informatory wydawane przez Urząd Miejski
Czytam lokalne gazety
Oglądam programy lokalnej i regionalnej telewizji
Słucham lokalnych rozgłośni radiowych
Odwiedzam stronę internetową gminy
Obserwuję profile gminy w mediach społecznościowych
Odwiedzam strony internetowe lokalnych mediów
Czytam informacje na tablicach ogłoszeń
Uczestniczę w spotkaniach z władzami lokalnymi
Działam w lokalnych organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby, itp.)
Uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych, sportowych
16. Jak oceniasz swój stopień poinformowania o:
Bardzo dobrzeDobrzeŚrednioSłaboBardzo słabo
O wydarzeniach z życia gminy
O decyzjach i działaniach podejmowanych przez władze gminy
O kierunkach rozwoju gminy
17. Czy jesteś zadowolony/a z poziomu dostępności informacji o Gminie Wołomin?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
18. Jak według Ciebie zmienił się sposób komunikacji Gminy Wołomin w ciągu ostatnich 3 lat?
Zdecydowanie poprawił się
Poprawił się
Nie zmienił się
Pogorszył się
Zdecydowanie się pogorszył
19. Jak oceniasz wizerunek Gminy Wołomin
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Bardzo słabo
20. Które z kanałów komunikacji Twoim zdaniem należy wykorzystać by wzmocnić/poprawić wizerunek Gminy Wołomin na zewnątrz? Można wybrać kilka odpowiedzi
Media lokalne i regionalne (prasa, radio, telewizja)
Media ogólnopolskie (prasa, radio, telewizja)
Strona internetowa Gminy Wołomin
Wydawnictwa drukowane (foldery, broszury, ulotki, plakaty)
Udział przedstawicieli Gminy Wołomin w targach, konferencjach, wydarzeniach (targi turystyczne, konferencje gospodarcze, eventy branżowe, itp.)
Aktywność w mediach społecznościowych
Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, itp.
Gadżety promocyjne
Nowa identyfikacja wizualna miasta (logo, spójny system komunikacji)
21. Płeć:
kobieta
mężczyzna
22. Wiek:
mniej niż 16 lat
16 - 25 lat
26 - 40 lat
41 – 65 lat
więcej niż 65 lat
23. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
jestem w trakcie studiów
wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .