Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Społeczna percepcja stresu zawodowego w wybranych zawodach mundurowych

* 1. Czy zna Pan/i osobę/y pracujące w wymienionych zawodach?
Proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi do każdego zawodu.
TakNie
Strażak
Policjant
Żołnierz
* 2. Jak ocenia Pan/i poziom stresu w wymienionych zawodach?
Proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi do każdego zawodu.
Bardzo wysokiWysokiŚredniNiskiBardzo niski
Strażak
Policjant
Żołnierz
* 3. W jakim stopniu (1-5) Pana/i zdaniem cechy związane ze służbą powodują stres?
Proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi do każdej cechy, gdzie 1-niewielki stres, 5-bardzo duży stres.
12345
zachowanie ciągłej czujności w pracy
ciągła gotowość do wyruszenia na akcję/ w teren
praca w systemie zmianowym
presja czasu
presja zwierzchników
wysokie wymagania zwierzchników
chęć wykazania się
konflikty z współpracownikami
wymóg zachowania sprawności fizycznej
ciągła dyspozycyjność
poczucie odpowiedzialności za innych
bycie świadkiem agresji i przemocy
próby korumpowania pracowników
niesatysfakcjonujące zarobki
rygor dyscypliny
brak możliwości wyboru miejsca pełnienia służby
presja społeczeństwa
rozłąka z rodziną
ryzyko utraty życia lub zdrowia
* 4. Jakie według Pana/i mogą być skutki długotrwałego odczuwania stresu na służbie?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
zwiększenie inicjatywy pracownika wahania nastrojów
pogorszenie stanu zdrowia zwiększona motywacja do działania
większa chęć wykazania się pracownika przed przełożonym problemy z koncentracją
żadne z powyższych próby samobójcze
wypalenie zawodowe depresja
wzrost kreatywności w podejmowanych działaniach nerwica
niepokój agresja wobec najbliższych
poczucie lęku bezsenność
autoagresja uzależnienia (alkoholizm, narkomania, lekomania)
* 5. Czy według Pana/i w służbach mundurowych pracownicy narażeni na duży stres powinni uczęszczać na sesje z psychologami?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Nie wiem
* 6. Proszę ocenić jaki wpływ na życie prywatne funkcjonariuszy zawodów mundurowych ma wysoki poziom stresu.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Pozytywny
Negatywny
Nie ma wpływu
* 7. Jakie są według Pana/i najlepsze sposoby na radzenie sobie ze stresem w pracy?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
medytacja palenie wyrobów tytoniowych
chemiczne środki farmaceutyczne rozmowa z bliskimi
objadanie się słuchanie relaksującej muzyki
naturalne środki farmaceutyczne posiadanie hobby
picie alkoholu duża ilość snu
modlitwa wyładowanie negatywnych emocji na bliskich
żadne z powyższych spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu
aktywność fizyczna rozmowa ze specjalistą (psychologiem)
zbilansowana dieta
* 8. Czy według Pana/i stres w zawodach mundurowych może mieć wpływ na społeczeństwo?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Nie wiem
9. Proszę ocenić jaki wpływ na społeczeństwo może mieć stres w zawodach mundurowych.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. Gdy w pytaniu 8 zaznaczoną odpowiedzią jest „nie”, to proszę ominąć to pytanie.
Pozytywny
Negatywny
* 10. Czy według Pana/i stres w pracy może się przełożyć na jakość wykonywanych obowiązków służbowych?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Nie wiem
11. Proszę ocenić jaki wpływ na wykonywanie obowiązków służbowych może mieć stres odczuwany w miejscu pracy.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. Gdy w pytaniu 10 zaznaczoną odpowiedzią jest „nie”, proszę ominąć to pytanie.
Pozytywny
Negatywny
* 12. Czy kiedykolwiek odczuwał/a Pan/i stres w pracy?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Nie wiem
Metryczka
* 13. Płeć.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Mężczyzna
Kobieta
* 14. Miejsce zamieszkania.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto do 100 tys. mieszkańców
miasto do 250 tys. mieszkańców
miasto powyżej 250 tys. mieszkańców
* 15. Wiek.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
< 15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51>
* 16. Wykształcenie.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 17. Aktywność zawodowa.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
uczeń/ student/ka
bezrobotny/a
uczę się/ studiuję i pracuję
pracujący/a
emeryt/ rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .