Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta oceniająca szkolenia z zakresu Planowania przestrzennego w ramach projektu Warszawa 23-25.05.2018 trenerzy Jakub Kornecki (3) Małgorzata Żmudka (2)

* 1. Czy szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania ?
Tak Nie
* 2. Jak ocenia Pan/i swój poziom kompetencji i umiejętności w obszarze szkolenia ?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 3. Jak Pan/i sądzi, w jakim stopniu przyda się Panu/i wiedza, którą zdobył Pan/i podczas szkolenia?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 4. Jak ocenia Pan/i trenera 1 pod względem:
- Znajomości tematu, przygotowanie merytoryczne
5
4
3
2
1
* 5. - Sposób przekazania informacji przez osobę prowadzącą warsztat był wyczerpujący i zrozumiały?
5
4
3
2
1
* 6. - Umiejętności stworzenia odpowiedniej atmosfery
5
4
3
2
1
* 7. - Umiejętności zaangażowania uczestników (np. poprzez dyskusje, ćwiczenia praktyczne)
5
4
3
2
1
* 8. - Stopnia realizacji programu
5
4
3
2
1
* 9. - Efektywności wykorzystanie czasu
5
4
3
2
1
* 10. - Adekwatności udzielanych odpowiedzi
5
4
3
2
1
* 11. - Dostosowania do Pana/Pani oczekiwań
5
4
3
2
1
12. Uwagi:
* 13. Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia, w szczególności:
Sposób przyjęcia i obsługa klienta
5
4
3
2
1
* 14. Jakość materiałów szkoleniowych
5
4
3
2
1
* 15. Poczęstunek
5
4
3
2
1
* 16. Warunki pracy – sala, komfort, sprzęt
5
4
3
2
1
17. Uwagi:
18. Które z zagadnień szkolenia odpowiadało Panu/Pani najbardziej?
19. Czego zabrakło Panu/i podczas szkolenia?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .