Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie zapotrzebowania na szkolenia kadry IT

Szanowni Państwo,

Software Development Academy zaprasza Państwa do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb szkoleniowych, którego celem jest dostosowanie programu kształcenia kadr informatycznych do oczekiwań i zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorstw sektora IT/ICT. Jednocześnie zapewniamy, iż dane zawarte w ankiecie są objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko w celach realizacji projektu Software Development Academy.

Software Development Academy jest podmiotem skupiającym się na realizacji szkoleń dostosowanych do potrzeb pracodawców w wymiarze krótkim - weekendowym oraz długotrwałym - kilkumiesięcznym. Główną wizją Software Development Academy jest poprawa wizerunku oraz konkurencyjności Pomorza na tle rynków sąsiedzkich.

Po szczegółowe opisy szkoleń zapraszamy na stronę internetową www.sdacademy.pl
1. Czy planują Państwo szkolenie kadr IT w firmie?
TakNieMoże
Obecnie
W perspektywie roku
2. Dane Państwa firmy:
Nazwa firmy
Adres
Miasto
3. W jakich dziedzinach chcieliby Państwo podwyższyć kwalifikacje swoich pracowników?
Oferowane szkolenia występują w formie krótkiej - weekendowej.
W dodatkowym polu tekstowym proszę podać ewentualne inną tematykę szkoleń, jakie by Państwa interesowały.
Od podstawZaawansowaneObecnie brak potrzeby szkolenia
jQuery
HTML5/CSS3
JavaScript
Bootstrap
Angular.js
Sass/LESS
WordPress
Symfony2
Bazy danych
4. Czy mają Państwo w planach stworzenie wewnętrznego programu rekrutacji i szkolenia pracowników od podstaw?
5. Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat szkoleń Software Development Academy? Jeśli tak, prosimy o wpisanie danych osoby kontaktowej.
W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Software Development Academy.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

tel: 58 782 49 98
e-mail: biuro@pfig.org.pl


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .