Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ motywacji i dostępności awansu na jakość wykonywanych obowiązków

* 1. Czy odczuwa Pan/Pani motywację płynącą ze strony pracodawcy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie
* 2. Które z niżej wymienionych form motywacji stosuje się w Pana/Pani pracy?
Nagroda finansowa
Dofinansowania do wakacji
Wyższe wynagrodzenie
Gadżet firmowy
Wyjazd integracyjny
Szkolenie
Pochwała przełożonego
Awans
Karta MultiSport
* 3. W jaki sposób zostaje Panu/Pani przedstawiony system motywacyjny?
Drogą formalną (oficjalne pisma od pracodawcy)
Drogą nieformalną (domysły, plotki, rozmowy z współpracownikami)
Nie zostaje przedstawiony
* 4. Czy z przełożony omawia z Panem/Panią system motywacyjny?
Tak
Nie
* 5. Czy system motywacyjny jest dla Pana/Pani w pełni jasny i zrozumiały?
Tak
Nie
* 6. Które z niżej wymienionych korzyści stanowią dla Pana/Pani większą wartość?
Rozwój zawodowy
Zyski finansowe
* 7. Który element systemu motywacyjnego jest dla Pana/Pani najistotniejszy?
Nagroda finansowa
Dofinansowanie do wakacji
Wyższe wynagrodzenie
Gadżet firmowy
Wyjazd integracyjny
Szkolenie
Pochwała przełożonego
Awans
Karta MultiSport
* 8. Czy funkcjonujący w przedsiębiorstwie system motywacyjny zwiększa Pana/Pani zaangażowanie w pracę?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie
* 9. Jak wygląda Pani/Pana kontakt ze swoim przełożonym?
Bardzo dobry zawsze mogę się do niego/niej zwrócić
Średni - bywają tematy, na które "nie należy" rozmawiać
Słaby - nie czuję zainteresowania z jego/jej strony
* 10. Od czego zależy uzyskanie nagrody w firmie?
Wysokich wyników sprzedażowych
Stosunku podwładnego do przełożonego
Zbiegu okoliczności
Postawy pracowniczej
* 11. Na co wpływa u Pana/Pani motywacja?
Zaangażowanie
Jakość wykonywanych obowiązków
Atmosfera w pracy
Stosunek do miejsca pracy
Relacje z przełożonym
Efektywność wykonywanych zadań
Wydajność
Zdobywanie nowej wiedzy
Poszerzanie kwalifikacji
* 12. Czy ma Pan/Pani możliwość awansowania na aktualnie obejmowanym stanowisku?
Tak
Nie
Nie wiem
* 13. Które z poniższych elementów w Pana/Pani firmie wpływa na osiągnięcie awansu?
Wyniki sprzedażowe
Relacje z klientem
Ilość pozyskanych członków
Kontakty z współpracownikami
Stosunki z przełożonym
Jakość wykonywanych obowiązków
Zaangażowanie
Poziom kwalifikacji i wiedzy
* 14. Czy jest Pan/Pani zainteresowana awansem w pracy?
Tak
Nie
Nie wiem
* 15. Które z poniższych wartości motywują Pana/Panią do uzyskania wyższego stanowiska?
Wzrost zarobków
Ambicja
Podziw wśród współpracowników
Presja pracodawcy
Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Prestiż związany z stopniem stanowiskowym
Zdobycie nowego doświadczenia
Poszerzenie wiedzy
* 16. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonujący w firmie system motywacyjny?
bardzo dobry
dobry
przeciętny
zły
bardzo zły
* 17. W jaki sposób dowiaduje się Pan/Pani o przyznaniu nagrody za zasługi?
Oficjalnie poprzez rozmowę z przełożonym
Pisemnie w postaci wiadomości mailowej
Nieformalnie – z plotek, rozmów z współpracownikami
Brak informacji – dowiaduję się w momencie jej otrzymania
* 18. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 19. Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
powyżej 55
* 20. Wykształcenie
Średnie
Wyższe
W trakcie studiów
* 21. Staż pracy
do 1 roku
od 1 roku do 3 lat
od 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat
* 22. Stanowisko
Kasjer
Doradca Klienta
Menadżer
Dyrektor


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .