Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ukryta perswazja w reklamie telewizyjnej

* 1. Jaki jest Pana/Pani odbiór reklam telewizyjnych?
Lubię oglądać reklamy
Nie lubię oglądać reklam
Nie mam zdania
* 2. Czy często ogląda Pan/Pani reklamy telewizyjne?
Bardzo rzadko
Rzadko
Często
Bardzo często
* 3. Na co najbardziej zwraca Pan/Pani uwagę w reklamie telewizyjnej?
Prezentowany produkt
Osoba występująca w reklamie
Muzyka
Mówiony tekst
* 4. Czy kiedykolwiek dokonał/dokonała Pan/Pani zakupu pod wpływem oglądniętej reklamy w telewizji?
Nigdy
Tak, bardzo rzadko
Tak, bardzo często
Nie ma to wpływu na moje zakupy
* 5. Czym jest dla Pana/Pani reklama oglądana w telewizji?
Zachęta do zakupu prezentowanego produktu
Sposobem prezentowania i informowania o nowym produkcie
Informacją w celu osiągnięcia dużego zysku przez firmę
Nie mam zdania
* 6. Czy uważa Pan/Pani, że reklama telewizyjna jest formą manipulacji?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 7. Czy spotkał/spotkała się Pan/Pani z manipulacją oglądając reklamy telewizyjne?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 8. W jaki sposób, chroni się Pan/Pani przed zjawiskiem manipulacji obserwowanym w reklamie telewizyjnej?
Podchodzę do reklam z rozsądkiem
Nie wierzę reklamie
Nigdy nie kupuje reklamowanych produktów
* 9. Czym jest dla Pana/Pani zjawisko perswazji w reklamie telewizyjnej?
Jawne nakłanianie odbiorcy do konkretnego działania
Ukryte nakłanianie odbiorcy do konkretnego działania
Sztuka przekonywania do własnych racji
To zjawisko nie występuje w reklamie
* 10. Czym według Pana/Pani różni się manipulacja od perswazji?

Manipulacja to zjawisko ukryte, a perswazja to zjawisko jawne
Manipulacja jest legalna, natomiast perswazja jest nielegalna
Oba te zjawiska niczym się nie różnią
Nie mam zdania
11. REKLAMA:

https://www.youtube.com/watch?v=qIVDxL2lgN4
* 12. Jakie emocje wywołała u Pana/Pani zaprezentowana reklama?
Radość
Smutek
Chęć zakupu
Ciekawość
* 13. Czy zakupiłby Pan/Pani zaproponowany produkt?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 14. Co przykuło Pana/Pani największą uwagę w tej reklamie?
Mówiony tekst
Prezentowany produkt
Osoba występująca w reklamie
Całokształt reklamy
* 15. Czy zaprezentowana reklama manipuluje odbiorcą?
Tak
Nie (Proszę przejść do metryczki)
Nie mam zdania (Proszę przejść do metryczki)
16. W jaki sposób poczuł/a się Pan/Pani zmanipulowany/a oglądając przedstawioną reklamę?
Proszę napisać maksymalnie 2 najważniejsze według Pana/Pani rzeczy.
* 17. Wiek
do 25
26-35
36-45
46-50
* 18. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 19. Stan cywilny
Panna/Kawaler
Mężatka/Żonaty
Rozwódka/Rozwodnik
* 20. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 21. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 50 tyś. mieszkańców
Miasto 51-100 tyś mieszkańców
Miasto 101-500 tyś mieszkańców
Miasto powyżej 501 tyś mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .