Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena satysfakcji klienta

1. Jak ocenia Pan(i) dostępność informacji o swoim transporcie/towarze ?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
źle
2. Jak często Pan(i) kontaktuje się z naszą firmą?
raz na tydzień lub częściej
raz na miesiąc
raz na dwa miesiące
raz na kwartał
rzadziej niż raz w roku
3. Z jakich usług naszej firmy Pan(i) korzysta?
transport samochodowy
transport morski
magazynowanie
odprawy
doradztwo
Inne:
4. Czy dla Państwa ceny naszych usług/produktów są bardziej przystępne w porównaniu do cen konkurencji?
Dużo przystępniejsze
Trochę przystępniejsze
Porównywalnie przystępne
Trochę mniej przystępne
Dużo mniej przystępne
5. Jak ocenia Pan(i) czas reakcji na zapytania ofertowe i zamówienia?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
źle
6. Na ile byli Państwo zadowoleni z naszych pracowników?
Bardzo zadowoleni
Zadowoleni
Ani zadowoleni, ani nie
Niezadowoleni
Bardzo niezadowoleni
7. Czy Pan(i) firma planuje we współpracy z naszą firmą:
zwiększenie ilości zleceń
zmniejszenie ilości zleceń
utrzymanie poziomu zleceń na tym samym poziomie
Inne:
8. Proszę podać źródło informacji o naszej ofercie:
strony internetowe
oferty otrzymywane pocztą lub drogą elektroniczną
kontakt telefoniczny pracownika naszej firmy
kontakt bezpośredni
Inne:
9. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z naszą firmą ?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
10. Jaką ogólną ocenę wystawilibyście Państwo naszej firmie?
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Dopuszczająca
Niedostateczna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .